Humanizált utca


A humanizált utca az úttervezésben sem itthon, sem külföldön nem széles körben használt, pontos tartalmú kifejezés. Mi gyűjtőfogalomként, elsősorban szemléletformálási és didaktikai (rendszerezési) céllal használjuk.

FOGALOMMAGYARÁZAT

Humanizált az az utca (vagy tér), amelyben vagy nem közlekedhetnek gépjárművek, vagy ha igen, kialakítása (a közlekedésre szolgáló felületek mellett a teljes faltól-falig keresztmetszetet tekintve) a vezetők 85 percentiliséből intuitívan kiváltja a figyelmes, előzékeny viselkedést és az érvényes, legfeljebb 30 km/h, vagy ennél is kisebb sebességhatár betartását.

A definícióból következően önmagában a legfeljebb 30 km/h sebességhatártól nem válik humanizálttá az adott közterület, hanem csakis akkor, ha a meghatározott sebességhatár a gyakorlatban is érvényesül. Amit pedig jellemzően nem büntetéssel, hanem professzionális tervezéssel lehet elérni.

MIÉRT 30?

A közutakon bekövetkező ütközések, elütések során az élő szervezet roncsolását, sérülését, vagy halálát az ütközéskor elszabaduló kinetikai energia okozza.

Minél nagyobb az ütközésben részes jármű tömege és sebessége, annál nagyobb a közúti veszélypotenciálja.

Ha a közúti közlekedést biztonságosabbá akarjuk tenni (különös tekintettel a legvédtelenebb úthasználókra), csökkenteni kell a kinetikai energiát, azaz a veszélypotenciált.

A járművek tömegét az út kezelője csak részben tudja befolyásolni (pl. nehézjárművek behajtásának tiltásával), marad tehát a sebesség csökkentése.

De miért épp 30 km/h-ra?

A választ látványosan mutatja az alábbi ábra.

Az ábrán a szaggatott függőleges vonaltól visszafelé mért távolság az a referenciatávolság, amelyet megtéve – átlagos körülmények esetén – a gépjárművezető éppen meg tud állni a vonalban lévő akadály (pl. úttestre kiszaladó gyermek) előtt anélkül, hogy elütné.
Jól látszik, hogy ugyanebből a távolságból 40 km/h kiindulási sebesség esetén már lehetetlen megállni az akadály előtt, sőt, az elütéskori sebesség még tragikusan nagy, 39 km/h lesz.

A humanizált utca főbb változatai:

Alapesetben egyszerű lakóutca 30 km/h sebességhatárral.

A gyalogos övezet, a gyalogos-kerékpáros övezet és a megosztott tér (shared space) azonban – minden humanizáltsága ellenére – nem tartozik a humanizált utca fogalomkörébe, mert ezekben a járműközlekedés annyira minimálisra szorított, hogy már teljes mértékben a tartózkodási funkció a meghatározó.

A humanizált utca valójában az ún. forgalomcsillapítás újraértelmezése korszerű szemléletben.

A jó szándékú, de elavult forgalomcsillapítás kifejezés abból az időből maradt ránk, amikor – meglehetősen beszűkült gondolkodással és pongyola szóhasználattal – forgalom alatt csak a gépjárművek (gépkocsik) forgalmát volt divat érteni. Pedig minden közlekedési mód, minden járműcsalád közlekedése forgalom, beleértve a gyaloglókat is! Az úgynevezett forgalomcsillapítás célja nem forgalom nélküli, vagy csekély forgalmú, holt városok, városrészek előálllítása: épp ellenkezőleg. A cél a városok élhetőségének érdemi javítása, ehhez viszont nélkülözhetetlen a gyaloglás, a mikromobilitás használatának megkönnyítése és biztonságosabbá tétele.

A jó tervezés egyaránt csökkenti a sebességet (eléri, hogy a gépjárművezetők lassabban akarjanak haladni) és a gépjárműforgalom volumenét is:

1. Sebességcsökkentés

  • Úttest szélességének minimalizálása

  • Menetdinamikai küszöbök telepítése

  • Csomópontok járdaszintre emelése

  • Sikánok alkalmazása, lineáris kitérítés

  • Gépjárműforgalom alternáló egyirányúsítása

  • Textúra és súrlódás (tégla, kiselemes burkolat)

2. ÁNF csökkentés

  • Diverterek (útzárak, csonka útzárak)

  • Módszűrők, buszszűrők

  • Zsákutcák

  • Mikromobilitás számára átjárható zsákutcák

FOGALOMMAGYARÁZAT: MÓDSZŰRŐ

A módszűrők a surranó gépjárműforgalom megakadályozására szolgáló megoldások. Olyan fizikai akadályok, amelyek csak a fenntartható közlekedési módok (gyaloglás, mikromobilitás, szükség szerint közösségi közlekedés) számára átjárhatók.

Folyópályán keresztirányú szűrőt, csomópontban átlós irányú szűrőt szokás alkalmazni.

A módszűrők jellemzően olcsó és nagyon hatékony eszközök.

Hálózat, geometria, textúra, súrlódás, szűkítés – a lényeg az összkép.

A gépjárműforgalom volumenének és sebességének tényleges csökkentéséhez a hálózatot koherens módon kell kezelni.

AZ OLDAL CÍMKÉPE

Faltól falig meglehetősen széles keresztmetszetet mutat a Mobycon holland tanácsadó cég felvétele, amelyet a humanizált utcákat tárgyaló oldal címképéül választottunk.

A felvételt nézegetve valahogy nem támad olyan érzésünk, hogy erősen kellene taposni a gázpedált. Miért?

Nem szürke aszfalt az úttest burkolata, hanem bordóvörös tégla. A mintázat pedig 45 fokos vonalakba rendezett, optikailag nem vezet, mint a hosszirányú vonalak, hanem afféle akadálynak tűnik. A képen nem látszik, de az autóra azért átad bizonyos rezgéseket, ez is finom üzenet a sebességválasztásra.

A változatos növényzet, az úttest mellé pozicionált kerékpárparkoló mind-mind megtöri azokat a végtelenben összetérő térbeli vonalakat, amelyek ha zavartalanul vezetnék a szemet, gyorshajtásra ösztönöznének.

Nagyon fontos, hogy az úttest nem fölöslegesen széles, a tervezők gondoltak rá, hogy a berendezési sáv és a járda is korrekt szélességű legyen.

Utoljára módosítva: 2022-07-28 19:15