Shared space


Hans Monderman holland közlekedéstervező által a múlt század kilencvenes éveiben kidolgozott tervezési modell. Célja a városi közlekedés élhetőbb, biztonságosabb módon való megszervezése.

Alapelve, hogy a közterületet a gyalog, kerékpárral, autóval közlekedők megosztva használják úgy, hogy senki se kerüljön hátrányos helyzetbe.

Abból a fölismerésből indul ki, hogy a közlekedési módok elválasztása és a forgalmi rend aprólékos szabályozása, a jelzőlámpák, a jelzőtáblák erdeje hamis biztonságérzetet sugall, és különösen csomópontokban gyakran vezet gázolásokhoz, ütközésekhez, részben azért, mert gyengül az úthasználók felelősségérzete. Ezzel szemben a forgalomtechnikai eszközök hiánya miatti bizonytalanság, elbizonytalanodás biztonságot teremt, hiszen aki bizonytalan, az óvatosabb, lassabban halad, figyelmét a közlekedési szituációra összpontosítja. Ha nincsenek elsőbbséget szabályozó táblák, akkor az elsőbbség kérdését minden közlekedési szituációban újra kell tisztázni. Ennek végső hatása sebességcsillapító, és növeli az objektív biztonságot.

A shared space a közlekedési rendszer helyett az embert helyezi előtérbe.

Az Athéni charta (1933., Le Corbusier) és az Autóhoz igazított város (1959., Reichow, teljes komolysággal azt állította, hogy a középkori városmagokat el kell takarítani az autóforgalom útjából, mert a várostervezés legfontosabb szempontja a gépkocsik zavartalan áramlásának biztosítása). Az e koncepciók következményeként elterjedt szeparációs elv sokfelé annak ellenére máig meghatározza a mérnöki gondolkodást, hogy az Athéni charta elveinek átértékelése már 1972-ben, a Római Klub A növekedés határai című tanulmányának elkészültét követően megkezdődött. Azt, hogy a szeparáció sok helyzetben nem képes a sérülések számát csökkenteni, már az 1980-as években bebizonyították. A shared space az Athéni charta csődjére adott egyik válasz.

A shared space a vegyes forgalom elvével és a deregulációval a közlekedési viselkedés átgondolását igényli. Más csillapítási módszerekkel szemben nem restriktív szabályokra épít, hanem önkéntes viselkedésváltozásra. Ezt mindig a tér speciális, a helyi adottságoknak megfelelő kialakításával éri el.

A shared space szerint a közlekedés a tér használatának egyik módja, a (gép-)járműveket tehát nem szükséges kizárni (ahogy az pl. sétálóutcákon történik), hanem be kell illeszteni a tér használatának koncepciójába.

A shared space lényeges eleme a nyugvó gépkocsiforgalom (parkolás) felületének csökkentése, hogy helyet nyerjenek, ahol az emberek idejüket tölthetik, illetve az áttekinthetőséget javítsák.

Lényege:

 • a mobilitás és a tartózkodás, mint a városi lét két fontos elemének összeegyeztetése

 • minden úthasználó egyenrangú

 • a jobbkéz-szabály érvényben marad

 • közlekedési jelzőtáblákat, jelzőlámpákat, útburkolati jeleket nem használ

 • nem kínál általános receptet, csak alapelveket, szemléletet. Adott területeken a megvalósítás mindig egyedi, a helyi viszonyoknak megfelelő.

A cél tehát összefüggő, tábla- és lámpamentes tér kialakítása, ahol az utca, a tér minden funkciója egyensúlyban van, ahol a gépjárművek inkább vendégként vannak jelen.

Előnyei:

 • fölértékeli a városi felületeket, az ingatlanárakat,

 • javítja az ott élők, ott tartózkodók életminőségét,

 • az alkalmazott sebesség csökken, az úthasználók figyelme nő,

 • csökken az elütések, ütközések száma,

 • (részben a kisebb sebességkülönbség miatt) javulnak a legvédtelenebb úthasználók feltételei,

 • az autóhoz igazított város forgalmának stop & go jellegű, szaggatott előrehaladása helyett a forgalom áramlása folyamatossá, a haladás mindenki számára zavartalanabbá, gördülékenyebbé válik, ezért és a kisebb sebesség miatt csökken a közlekedési eredetű zaj,

 • a járdaszegélyek hiánya önmagában is javítja az akadálymentességet.

Hátrányai:

 • a shared space a fogyatékkal élők, gyerekek, öregek számára problémás lehet. Az érzékszervi korlátokkal élőkre a shared space tervezési folyamatában ezért külön figyelmet kell fordítani!

2004 és 2008 között az Európai Unió Interreg projektje keretében 7 shared space kísérletet végeztek. Jelenleg már 8 európai országban, valamint Ausztráliában és az Egyesült Államokban is vannak megvalósult shared space projektek.

AZ OLDAL CÍMKÉPE

Shared space Londonban, a Holbein Place és a Sloane Square találkozásánál.

A közvetlenül a Sloane Square metróállomás előtt található területet 2009-ben alakították át a szokásos járda – átkelő – járda elrendezésről megosztott felületűre.

A felvétel forrása Justin Davis tájépítészeti oldala, további információkkal.

Utoljára módosítva: 2022-01-23 12:08