Pálya- és szolgáltatástervezés


Minden akadály, amely a kerékpározókat vizuálisan elválasztja a forgalom többi részétől, valójában elrejti a kerékpározót. Ez ellentétes a biztonsággal.
(Jan Heine)

A következő négy blokkban

  • egyrészt a kerékpárszerűek járműcsaládjának hálózatai tervezésére vonatkozó folyópálya- illetve csomóponttervezési elveket, megoldásokat mutatjuk be,
  • másrészt foglalkozunk a nyugvó forgalommal,
  • végül pedig az úthasználat komfortjának növelésével is.

Mint ahogyan a gráfok élekből és csomópontokból, ugyanúgy minden járműcsalád hálózata folyópályákból és csomópontokból épül föl.

Ebben az értelmezésben csomópont minden olyan pont, ahol a folyópálya a saját vagy másik járműcsalád folyópályáját érinti, vagy metszi.

A mikromobilitás versenyképességét a parkolás megoldásai, azok kényelme is nagyban befolyásolja, ezért a nyugvó forgalom létesítményeinek áttekintése is fontos.

Nem tartjuk feladatunknak a sokszor egymásnak is ellentmondó, többnyire korszerűtlen és erősen kompromisszumos hazai előírások szolgai megismétlését – ezek a szakemberek számára könnyen megtalálhatók, de lentebb a szürke dobozban is összegyűjtöttük a legfontosabbakat. Inkább azt szeretnénk bemutatni, hogy hol tart a világban az úttervezés. Olyan tartalmat, tudást szeretnénk nyújtani, ami magyar nyelven így eddig nem volt elérhető, pedig túlnyomó része a hazai szabályozási környezetben is alkalmazható lenne.
Az, hogy saját tevékenysége során ebből ki és mennyit hasznosít, egyéni elkötelezettségétől, tudásától, alkotókedvétől függ.

A tervezés során mindvégig érdemes fejben tartani a CROW Design Manual fontos tanácsát:
"Bújjon a készülő terv jövőbeli használójának, a kerékpárvezetőnek a bőrébe, és szenteljen különös figyelmet a kerékpározók veszélyeztetett csoportjainak, a gyerekeknek és az időseknek."

Folyópályatervezés

Érdemes figyelni az egyszerű ökölszabályra: ha valamilyen hálózati elem sem Hollandiában, sem Dániában nem található meg, akkor az gyaníthatóan hülyeség.
(Mikael Colville-Andersen)

Csomóponttervezés

A védelem ott ér véget, ahol a kerékpározóknak a leginkább szükségük lenne rá — a kereszteződéseknél.
(Jan Heine)

Parkolástervezés

A várostervezésben a teret mindig automatikusan az autóknak osztják ki, míg a kerékpározóknak és a gyalogosoknak küzdeniük kell a jogaikért. Micsoda torz helyzet.
(Brett Petzer)

Komforttervezés

Mindenki akarja a fejlődést, de senki nem akarja a változást.
(Søren Kierkegaard)

A FONTOSABB HAZAI SZABÁLYOZÁSOK

1. Törvények, törvényerejű rendeletek

1980. évi 3. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről

1980. évi 5. törvényerejű rendelet az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás kihirdetéséről

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

2004. évi XCI. törvény az 1968. évi november hó 8. napján, Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Jelzési Egyezmény és módosításai, valamint az azt kiegészítő európai Megállapodás és módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

2009. évi C. törvény az 1980. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett Közúti Közlekedési Egyezmény módosításának kihirdetéséről

2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről

2. Kormányrendeletek

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

337/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet a kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról

355/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet az országos kerékpárút-törzshálózat egyes elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelőjének kijelöléséről

3. Miniszteri rendeletek

1/1975. sz. KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről (melléklete: FMSZ)

6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak kezelésének szabályozásáról

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről

4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről (melléklete: JTSZ)

11/2001. (III.13.) KöViM rendelet az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól (melléklete: ÚBJSZ)

40/2001. (XI. 23.) KöViM rendelet a közúti útbaigazítás rendszerének és jelzéseinek követelményeiről (melléklete: ÚTIR)

41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól (melléklete: FISZ)

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

83/2004. (VI.4.) GKM rendelet. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, létesítésének és alkalmazásának szabályzata (melléklete: JETSZ)

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet az útügyi igazgatásról

4. Útügyi műszaki előírások

Az alább fölsorolt, releváns útügyi műszaki előírások megtalálhatók a Magyar Közút Nzrt. honlapjának Érvényben lévő útügyi műszaki előírások menüpontjában.

e-UT 03.00.21 (ÚT 2-1.226:2006)
Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei

e-UT 03.01.11 (ÚT 2-1.201:2008)
Közutak tervezése (KTSZ)

e-UT 03.02.12 (ÚT 2-1.207:2008)
A közúti forgalom csillapítása

e-UT 03.03.11 (ÚT 2-1.206:2010)
Körforgalmak tervezése (A KTSZ kiegészítése)

e-UT 03.03.21 (ÚT 2-1.214:2004)
Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése. (A KTSZ kiegészítése)

e-UT 03.03.31 (ÚT 2-1.219:2009)
A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése

e-UT 03.04.13:2019
Kerékpározható közutak tervezése

e-UT 03.05.12 (ÚT 2-1.208:2009)
Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése)

e-UT 03.07.23 (ÚT 2-1.211:2009)
A gyalogosközlekedés közforgalmi létesítményeinek tervezése (A KTSZ kiegészítése)

e-UT 04.01.21 (ÚT 2-1.120:2003)
Közúti forgalomirányító berendezések. Fényjelző készülékek

e-UT 04.02.11:2012
Közúti jelzőtáblák. (T) A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése

e-UT 04.03.12:2022
Útburkolati jelek és jelzőtestek tervezése és alkalmazása

e-UT 04.05.14:2020
Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása

e-UT 06.03.11 (ÚT 2-1.502:2010)
Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete

(Zárójelben az ÚME hagyományos rendszer szerinti jelölése.)

5. Tervezési útmutatók

e-UT 03.02.11 (TÚ 1)
A közúti forgalom csillapítása

e-UT 03.03.22 (TÚ 13)
Szintbeni közúti csomópontok tervezése és méretezése

e-UT 03.04.12:2012 (TÚ 25)
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezési útmutatója (KLTÚ)

e-UT 03.07.13 (TÚ 3)
Közutakon alkalmazható sebességcsökkentő eszközök

Bejárható Magyarország Arculati Alapvetés táblamintái

AZ OLDAL CÍMKÉPE

Az oldal címképén egy kerékpáros utca részlete látható. A jellegzetes jelzőtáblát megismétlő burkolati jelből tudhatjuk, hogy Hollandiában járunk, ahol sok más dolog mellett, a burkolati jelek használatának kultúrája is igen fejlett.

A hazánkban egyelőre ismeretlen kerékpáros utca Nyugat-Európa számos városában kedvelt folyópálya hálózati elem, amely a megfelelő helyeken alkalmazva nemcsak a mikromobilitási eszközökkel közlekedők számára biztonságos és komfortos megoldás, hanem az adott utca, utcaszakasz élhetőségét is jelentősen képes javítani.
Részletesen a folyópályatervezési blokkban ismertetjük.

A fotó forrása: Melissa & Chris Bruntlett

Utoljára módosítva: 2022-07-22 18:13