Kerékpáros utca


Leírása

A kerékpáros utca — amelynek fogalmát a hazai jog még nem ismeri — nem tévesztendő össze a kerékpárúttal.
Míg a múlt század szemléletében a kerékpárút-tervezés lényegében azt jelentette, hogy a kerékpárokat föltették a járdára, a XXI. századi kerékpáros utcában a kerékpárokat az úttestre teszik, de úgy, hogy annak gépjárműforgalmát jogi szabályozással alárendelik a kerékpárforgalomnak és műszaki tervezéssel a kerékpárhasználók számára biztonságossá szelidítik.
A humanizált utca egyik változata.

MI A KERÉKPÁROS UTCA?

KRESZ értelemben
általában olyan útszakasz (a részletszabályokban nemzetenként kisebb eltérések vannak, melyekre lentebb kék dobozokban hozunk példákat),

 • amelyet (jelzőtáblával) kerékpáros utcaként jelöltek ki és
 • amelyen néhány speciális szabály védi a kerékpárszerűekkel közlekedőket.

Mérnöki értelemben
— a CROW Manual szerint — 4 alapvető ismérve van:

 1. Kerékpárszerűek számára főhálózati elem (áramlási funkció), gépkocsiszerűek számára cserefunkciójú.
 2. Kialakítása, elrendezése alapján kerékpáros utcaként jól fölismerhető.
 3. Gépjárműforgalma korlátozott mértékű.
 4. Kerékpárforgalma priorizált a gépkocsiforgalommal szemben.

Meijboom and Prikken (1994) definíciójának további lényeges gondolata, hogy mivel a kerékpáros utca fő használói a kerékpározók, a gépjárművezetők közlekedési viselkedésének a kerékpározókéhoz kell igazodnia.

A meglévő városi területeken gyakran nem áll rendelkezésre elegendő hely kerékpárforgalmi létesítmények utólagos keresztmetszetbe illesztésére. A kerékpáros utca a meglévő úttest-keresztmetszetben nyújtja a kerékpározás biztonságát és kényelmét.
Nagyon fontos, korszerű és egyre terjedő, de nem mindenhol alkalmazható hálózati elem.

A gyaloglók a kerékpáros utcában járdán közlekednek.

Tipikus tervezési helyszínei:

 • kerékpárszerűek lakóövezeten át vezető főhálózati útvonalai,
 • kerékpárszerűek főhálózati útvonalai párhuzamos úttesten,
 • kerékpárszerűek főhálózati útvonalai bevásárlóutcában.

AUSZTRIA

A kerékpáros utcát a 2013-as KRESZ-módosítás, az ún. Fahrradpaket keretében vezették be. Néhány nappal később Bécsben már ki is jelölték az első kerékpáros utcát, amely a Kuchelauer Hafenstraße lett (építés nélkül, alternáló iránynyilas kerékpárjelkép és 30-as felfestésekkel).
A kerékpáros utcákon a kerékpárokon kívül más járművek csak célforgalomban közlekedhetnek, vagy ha gyalogos övezetben közlekedésre jogosultak.
A sebességhatár 30 km/h, a kerékpározók egymás mellett is haladhatnak.

Gyakori, hogy meglévő, elavult kerékpárutat, gyalog- és kerékpárutat váltanak ki kerékpáros utcával, a kerékpározásra addig szolgált felületet visszaadva a gyalogló, sétáló emberek számára.

A kerékpáros utca tervezésekor a két különböző közlekedési mód számára szükséges ellentett funkciók (áramlás vs csere) követelményeit kell összhangba hozni. Pl. a gépjárműforgalom cserefunkciójához jobbkezes forgalmi rendek tartoznának, ám ez nem megfelelő a kerékpárszerűek áramlási funkcióját tekintve (közvetlenség és komfort sérelme).

Azt, hogy a kerékpáros utca mennyire jól működik, a kerékpárszerű- és a gépjárműszerű-áramlatok volumene, de különösen az határozza meg, hogy egy kerékpárra vetítve kilométerenként hány akadályozó vagy veszélyeztető gépjárművezetői interakció történik. Holland vizsgálatok szerint az olyan szakasz, amelyben az ilyen interakciók száma meghaladja a kilométerenkénti 1-et, nem alkalmas főhálózati elemnek.

Az akadályozó vagy veszélyeztető gépjárművezetői interakciók:

 • gépkocsijával elegendő távolság tartása nélkül követi a kerékpárt,
 • elégtelen oldaltávval előzi a kerékpárszerűeket,
 • szemből érkezve túl későn tér ki a kerékpárszerűek elől.

A kerékpáros utcában a forgalmi viszonyok akkor optimálisak, ha a kerékpár: autó arány értéke 0,5/1 és 1/1 között van.
A csúcsórai gépjárműforgalom (6-7 m széles úttest esetén) ne haladja meg

 • kis kerékpárforgalom mellett a 200 gjmű,
 • erős kerékpárforgalom mellett a 400 gjmű értéket.

BELGIUM

A belga KRESZ 2012-től ismeri a kerékpáros utca fogalmát, amelyet ugyanolyan táblával kell jelezni, mint amilyen a hollandoknál leggyakoribb tábla. A tábla hatálya 2021 augusztusáig ferde piros vonallal áthúzott (vége) tábláig terjedt, amikor a vége táblát megszüntették, a kerékpáros utcát jelző tábla hatálya azóta a következő útkereszteződésig tart.

A belga kerékpáros utcákban:

 • kerékpárral a menetirány szerinti forgalmi sáv teljes szélességben használható,
 • a legnagyobb sebesség 30 km/h, amely jelzőtáblával tovább korlátozható,
 • a gépjárművek behajtására nincs jogszabályi korlátozás, de gépjárművel kerékpárt előzni a jogszabály alapján tilos.

Előnyei:

 • Gazdaságos felülethasználat. A kerékpáros utca kevesebb felületet igényel, mint a gépjárműves úttest és a szeparált kerékpárút.
 • Nagy kapacitás. A kerékpáros utca nagy kerékpárforgalom levezetésére alkalmas, így segíti modal shift elérését.
 • A magános elesések gyakorisága jelentősen csökken. A gépjárműforgalommal közös felületen vezetés miatt nincs szükség az autóktól védő akadályokra (pl. pollerekre) és könnyebb elég széles és sima útfelületet biztosítani.
 • A gyaloglókkal és a más járművekkel való konfliktusok, ütközések, az elütések és a dooringok száma csökken. Ez főként a kisebb gépkocsiforgalomra, a kerékpárszerű járművek könnyebb észlelhetőségére, a több helyre (ami miatt a kerékpárvezetők a parkolósávtól nagyobb távolságot tudnak tartani) vezethető vissza.
 • Gyors, versenyképes eljutás. Mivel nem kell gyakran megállni elsőbbségadás miatt, a kerékpárvezető a maga által választott, számára kényelmes sebességgel folyamatosan, időveszteség nélkül haladhat. Emellett a kerékpározók egymást is sokkal könnyebben előzhetik, mint más hálózati elemeken.
 • Kényelmesen elférnek a speciális kerékpárok is. Cargo, utánfutós, stb.
 • Egymás mellett haladás lehetősége. Ez részben a kerékpározás élménye miatt előnyös, ennél is fontosabb azonban, hogy a szülők nagyobb biztonságban tudhatják a mellettük haladó gyermeküket.
 • Megközelíthetőség a gépkocsiforgalom számára. Az utcaszakasz gépjárműforgalom előli teljes lezárásával szemben az úti célok gépjárművel elérhetőek maradnak, és szükség esetén a parkolás is biztosítható.
 • Jobb közbiztonság. A jól látható, kerékpárszerűek és gépkocsiszerűek által közösen használt felület nagyobb biztonságot nyújt a kerékpárhasználók számára, mint az önálló, vagy úttest melletti kerékpárút.
 • Olcsóbb üzemeltetés, fenntartás. A kerékpárút + nagyobb gépjárműforgalmú úttest kombinációhoz képest az üzemeltetés és a fenntartás könnyebb és egyszerűbben szervezhető. Igaz ez a téli üzemre is.
 • Gépjárműforgalmat csillapító hatása javítja az utcaszakaszon a városlakók, turisták életminőségét. A kerékpáros utca egyben imázsépítő is: jelzi a település fenntartható mobilitás iránti elkötelezettségét.

Hátrányai:

 • Nincsenek.

FINNORSZÁG

A kerékpáros utca fogalmát 2020-ban vezették be.
A szabályok szerint a gépjárművezetők a kerékpárok közlekedését nem akadályozhatják, és sebességükkel a kerékpárok sebességéhez kell alkalmazkodniuk (nincs számszerűsített sebességhatár).
Az átmenő gépjárműforgalmat a jogszabály nem tiltja, azonban jelzőtáblával korlátozható.
Gépjárművel várakozni csak a kijelölt helyeken szabad.

Hol érdemes alkalmazni?
A kerékpárszerűek hálózatában gyorsforgalmi kerékpárútvonal, vagy a főhálózat folyópálya elemeként olyan útszakaszokon, amelyeken a kerékpárszerűek áramlási funkciója jelentős, a gépkocsiszerűek számára azonban elsősorban a cserefunkció jellemző, vagy számukra az útszakasz cserefunkcióra korlátozható.

Kialakítása

A kerékpáros utca fogalma hálózati elemként a speciálisan kialakított úttestet jelenti, melynek részei:

 • úttesttörzs(ek),
 • kétoldali peremsávok,
 • középső osztósáv.

A kerékpáros utcának két alapváltozata van:

 1. keskeny kerékpáros utca egy úttesttörzzsel
  képlete: peremsáv+úttesttörzs+peremsáv
 2. széles kerékpáros utca két úttesttörzzsel
  képlete: peremsáv+úttesttörzs+osztósáv+úttesttörzs+peremsáv
A kerékpáros utca tervezésének tíz alapszabálya
(van Boggelen — Hulshof, Utrecht, 2019 nyomán)

1. AZ ÚTTEST SZÉLESSÉGÉT A JELLEMZŐ ÚTHASZNÁLÓI KOMBINÁCIÓKNAK MEGFELELŐEN KELL MEGHATÁROZNI.

 • az úthasználói kombinációk a kerékpár- és gépjárműforgalom volumenéből és egymáshoz képesti arányaiból adódnak, ezek alapján határozhatók meg a mértékadó járműtalálkozások, melyek közül a legnagyobb helyigényű adja a kívánatos úttestszélességet,
 • a gépkocsik biztonságos oldaltávval és sebességgel tudják előzni a kerékpárokat,
 • kritikus keresztmetszeti szélesség (3—3,7 m és 4,7—5,4 m közötti tartomány) ne legyen!

2. Az úttest keresztmetszeti fölosztása hangsúlyozza az utca kerékpárforgalmi és tartózkodási karakterét.

A keresztmetszet a következő táblázat szerint osztható föl (az egy úttesttörzsű változat csillaggal jelölt alsó határértéke csak egyirányú gépjárműforgalom esetén alkalmazható).

 • az úttesttörzs(ek) szélessége a kerékpárutak, -sávok szélességéből vezethető le,
 • az úthasználók számára legyen fölismerhető az út kerékpárforgalmi áramlási, valamint tartózkodási karaktere és hogy nem kerékpárút,
 • kerékpáros utcában hosszirányú burkolati jel nem festhető föl.

3. Az útburkolat megjelenése (anyaga, felületi jellemzői) szintén az utca kerékpárforgalmi és tartózkodási karakterét fejezzék ki.

 • AZ ÚTTESTTÖRZS(EK) ANYAGA SZÍNEZETT (BORDÓ) ASZFALT,
 • a peremsávok és ha van, a középső osztósáv színe, anyaga az úttesttörzsétől eltérő (előnyösen tégla, vagy térkő),
 • a középső osztósáv keresztmetszete ne legyen domború.

4. A KERÉKPÁROS UTCA LEGYEN JÓL FÖLISMERHETŐ.

 • JELZŐTÁBLA, MEGISMÉTELVE BURKOLATI JELLEL,
 • legyen útirányjelzés is.
Hollandiában többféle táblával is jelzik a kerékpáros utcát, ezek közül az L51b a leggyakoribb. A szemléletes jelkép mellett a tábla szövege (az autó vendég) is utal a kerékpáros utca funkciójára

5. A gépjárművek biztonságos (v< 30 km/h) sebességét garantálni kell.

 • szükség szerint szinuszos menetdinamikai küszöbök telepítése.

6. Csillapítási intézkedések.

 • szükség szerint, pl. gépjárműforgalom alternáló egyirányúsítása, további módszűrők, de az úttest beszűkítése kerékpáros utcában nem kívánatos.

7. Csomópontok kezelése.

 • útpálya-keresztmetszet végigvitele változatlan szélességben,
 • keresztező utcák alárendelése,
 • folytonos járdák.

8. Gépjárműparkolás, logisztika.

 • az úttesten gépkocsik várakozása, rakodás, K+R nem engedhető meg,
 • szükség esetén párhuzamos parkolás tervezhető, megfelelően kialakított várakozósávban.

9. A gyalogoskonfliktusokat meg kell előzni!

 • biztosítani kell a megfelelő járdákat,
 • az átkelést is segíteni kell (de nem kijelölt gyalogos-átkelőhelyekkel).

10. A vertikális elemek az utca kerékpárforgalmi és tartózkodási karakterét fejezzék ki.

 • közvilágítási oszlopok,
 • fák,
 • egyebek.

(A felsorolásban NAGYBETŰKKEL szedett követelmények teljesülése a holland iskola szerint nélkülözhetetlen, az optimális eredményhez azonban mind a tíz követelménynek teljesülnie kell.)

NÉMETORSZÁG

A kerékpáros utca fogalmát az 1997-es KRESZ-módosítás vezette be.
A kerékpáros utca főszabály szerint kerékpározásra szolgál, más jármű nem hajthat be (de az e-mikromobilitás használhatja). A gyakorlatban élnek azzal a lehetőséggel, hogy kiegészítő táblával feloldhatók bizonyos gépjárművek (jellemzően a célforgalom) a behajtás tilalma alól. Jellemző a gépjárművek számára egyirányúsítás is.
A sebességhatár egységesen 30 km/h, a kerékpározók akkor is folyamatosan egymás mellett haladhatnak, ha ezzel más járműveket akadályoznak. Gépjárművel tilos őket akadályozni vagy veszélyeztetni, a sebességet szükség esetén hozzájuk kell igazítani.

Az úttesttörzsek szélességét amennyire lehetséges, a mértékadó használathoz kell igazítani. Ugyanakkor fontos biztosítani, hogy a gépkocsik biztonságosan előzhessék a kerékpárokat. Az első holland kerékpáros utcák tapasztalata már a múlt század utolsó éveiben megmutatta, hogy az előzés mechanikai eszközökkel való ellehetetlenítése kontraproduktív, rontja az utca használhatóságát és veszélyes.

Az úttesttörzs burkolatának megválasztásakor a kerékpárforgalom igényei, míg a peremsávok és a középső osztósáv burkolatválasztásakor a közterületi minőség a meghatározó szempont.

A jól tervezett úttesttörzs felülete sima, nem csúszós, de csekély gördülési ellenállású, vízelvezése kiváló.

A peremsávok és az osztósáv burkolatául a hollandok egyértelműen az égetett téglát vagy térkövet ajánlják (amely azonban nagyon igényes alapozást feltételez), de nagyon jók a tapasztalataik a dombornyomott aszfalttal is.

Elsőbbségi helyzetű kerékpáros utca az alárendelt út felől fényképezve, lakott területen kívül, Hollandiában. Fotó: Sjors van Duren

És Magyarország?

Itthon a hatályos szabályozások – így különösen a KRESZ – nem tartalmazza a kerékpáros utca fogalmát, sem a rá vonatkozó közlekedési szabályokat és műszaki követelményeket, előírásokat.

Ezért kerékpáros utca Magyarországon még nem létesíthető.

Több civil szervezet kezdeményezésére, Révész Máriusz kormánybiztos támogatásával 2017. február 1-jén elkezdődött a KRESZ módosításának előkészítése, azzal a céllal, hogy a hazai KRESZ is fölzárkózzék a nemzetközi élvonalhoz, és jelentősen korszerűsödjenek a legvédtelenebb úthasználók biztonságára és közlekedésük komfortjára vonatkozó szabályok. Több évi erőfeszítés ellenére a jogszabálymódosítás máig nem történt meg.

A módosító javaslatcsomag a kerékpáros utcára vonatkozóan tartalmazza az annak elejét és végét jelző táblák mintáját, valamint az alábbi közlekedési szabályokat:

Közlekedés kerékpáros utcában

39/B. § (1) A „Kerékpáros utca” (124. ábra) és „Kerékpáros utca vége” (125. ábra) jelzőtáblák közötti szakasz úttestére kerékpárosokon kívül más járművek akkor hajthatnak be, ha úti céljuk a táblával megjelölt úton van, de a kerékpárosok közlekedését nem akadályozhatják.

(2) Kerékpáros utcában megengedett legnagyobb sebesség 30 km/óra.

(3) Kerékpáros utcában a kerékpárosok – az úttest menetirány szerinti jobb oldalán – egymás mellett is haladhatnak.

SVÁJC

2021-től a tempó 30-as övezetekben jelölhető ki kerékpáros utca. Ennek járműforgalma a keresztező utcákkal szemben elsőbbséget élvez, amit jelzőtáblákkal jeleznek (az övezet többi része marad jobbkezes).
Az övezeti sebességhatár a kerékpáros utcában is érvényes.
Jelzőtáblája nincs, az útburkolatra sárga kerékpárjelképek festhetők föl, de ez nem kötelező.

AZ OLDAL CÍMKÉPE

A 157 ezer lakosú északholland Haarlemmermeerben a Ringdijk (körgát)mentén egy szakaszán 2020-ban épült új kerékpáros utca.

A fejlesztés oka az volt, hogy gyorshajtók veszélyeztették a kerékpározókat.

A fotón (forrás: haarlemmermeergemeente.nl) jól megfigyelhetők a Burgerveen kerékpáros utca jellegzetességei:

 • az úttesttörzs, esetünkben mindkét forgalmi irány számára külön-külön,
 • a középső osztósáv,
 • és a két peremsáv (amelyek szélessége itt a helyi sajátosságok miatt különböző),
 • a burkolatok és a szegélyek színe, felülete.

Ráadásnak még egy folytonos járda is jutott a képre, annak bal oldalán. Nemcsak a járda szintbeli, fizikai és optikai folytonossága méltó figyelemre, hanem a szegélyeknél a lekerekítés hiánya is.

Utoljára módosítva: 2022-07-18 14:35