Hajtva sem tilos, és tolva is szabályos

Írta KunZol - 2014. augusztus 3. vasárnap - Hírek, Ismeretterjesztés, Közlekedés, Közlekedésbiztonság - 49 hozzászólás

Az országban egyre több helyen jelennek meg olyan úgynevezett figyelemfelhívó táblák, amelyek alkalmasak arra, hogy félrevezessék az állampolgárokat. Mindez egy olyan közegben, ahol vannak azért gondok a szabályok ismeretével, így az emberek készséggel elhisznek bármit, ha kellő határozottsággal mondják nekik.
Ha a hivatkozott cikk nem lenne elég a homály fokozására, a police.hu rátesz még egy lapáttal.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság ezen megnyilvánulásai újraírják a KRESZ-t.
Abban ugyanis nincs olyan kitétel, amely a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen kerékpárral való áthajtást tiltaná. Miközben a Magyar Kerékpárosklub által kifejtett — a hatályos jogszabályok alapján megfogalmazott — érveket megtévesztőnek minősítik, valójában ők vezetik félre az olvasókat. Hiszen összemossák a zebrán áthajtás elsőbbségi kérdéseit azzal, hogy át szabad-e hajtani, vagy sem.

Mivel tapasztalatunk szerint a rendőrség szakembereinek álláspontja sem egységes ebben a kérdésben (de többségében biztosan nem olyan szélsőséges, mint a csongrádi álláspont), és mert súlyos tévedésnek gondoljuk, ha a rendőrség erőit a zebrán áthajtók zaklatására fordítja, ahelyett, hogy a kerékpáros közlekedés biztonságát hatékonyan növelő intézkedéseket tenne, megkérdezzük a rendőrség véleményét.

Minden tiszteletünk a közlekedés biztonságának javulásáért, a balesetben elhalálozók és megsérülők számának csökkenéséért áldozatosan dolgozó rendőröké, de látni kell azt is, hogy a védtelen közlekedők, ezen belül a kerékpározók védelmét sok rendőrség más, hatékonyabb módon kezeli. Példaképpen említjük a berlini rendőröket, akik egyhetes akciójukat a nagyforgalmú csomópontokon és útcsatlakozásoknál tartották, annak fókuszában pedig a jobbra kanyarodó gépjárművezetők ellenőrzése állt, akik a tapasztalatok szerint gyakran nem adják meg az elsőbbséget az egyenesen haladó kerékpárosoknak.
Közös érdek, hogy adóforintjainkból biztosított, sajnos szűkös erőforrásait a magyar rendőrség is a lehető leghatékonyabban használja fel. Úgy véljük, ebben a berlini példa követendő lehet.

Az ORFK-hoz ezekkel a kérdésekkel fordulunk:

Az utóbbi időben egyre szaporodnak az országban a Hajtva tilos, tolva szabályos feliratú táblák, jellemzően gyalogos-átkelőhelyeknél.
A táblák, és az őket kísérő kommunikáció egyértelműen arra utal, hogy a táblák kitalálói, elhelyezői szerint a kerékpárosoknak a gyalogos-átkelőhelyeken tilos lenne áthajtaniuk.

Ilyen tiltás azonban a hatályos KRESZ-ben nincs.

A jogszabály egyetlen helyen írja elő a kerékpárról való leszállás, és a tolás (=gyalogos közlekedés) kötelezettségét:

Az 54. § (4) bekezdése két tilalmat tartalmaz, majd külön mondatban ad utasítást e két tilalom esetén elvárt közlekedési magatartásra:
(4)Kerékpárral
a) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni
nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia.

A gyalogos-átkelőhely sem a megelőző (3), sem a (4)-et követő (5) bekezdésben említve nincs.
A kerékpár tolásának kötelezettsége pedig a (4) bekezdés a) és b) szerinti helyzetekre vonatkozik.
Egyértelmű tehát, hogy a hatályos KRESZ a kerékpárral gyalogos-átkelőhelyen történő áthajtást nem tiltja.

Más kérdés, hogy ennek — éppen a KRESZ alapján — nem szabadna tipikus esetnek lennie.
Hiszen korrekt közlekedésszervezést és forgalomtechnikát feltételezve a kerékpáros nem, vagy legfeljebb nagyon ritkán kerülhetne olyan helyzetbe, hogy gyalogos-átkelőhelyen kelljen átjutnia. (Tekintve, hogy a kerékpáros a rendelkezésre álló kerékpárforgalmi létesítményen, vagy az úttesten közlekedik, a járdán csak abban a rendkívüli esetben, ha az úttest kerékpárral közlekedésre alkalmatlan.)

Ehhez képest a probléma a gyakorlatban sajnos nagyon élő, mert mindenfelé vannak olyan kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak, ahol nem létesítettek kerékpáros átvezetést, hanem — kerékpáros létesítményen szabálytalanul — gyalogos-átkelőhely burkolati jelét festették fel.

Azt, hogy a közlekedésbiztonsággal foglalkozó szakembereket aggasztják a csomóponti környezetben, ezen belül is gyalogos-átkelőhelyeknél bekövetkező balesetek, megértjük.
Ezek csökkentésének azonban véleményünk szerint nem egy ingoványos jogi alapokon álló kriminalizálás a célravezető módja, hanem a közlekedési szabályok pontos ismertetése, és a kockázatokra történő figyelemfelhívás.

Azt kellene elmondani, hogy:

 • a kerékpárral áthajtónak a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen nincs áthaladási elsőbbsége a keresztező járműforgalommal szemben,
 • mivel a gyalogos-átkelőhelynél a közlekedők nem számítanak (és nem is kell számítaniuk) kerékpáros forgalomra, kerékpárral hajtva a gyalogos-átkelőhelyeket kis sebességgel és fokozott figyelemmel kell megközelíteni,
 • aki át kíván hajtani, köteles a keresztező járművek részére elsőbbséget adni, és csak annak veszélytelensége esetén, a gyalogosok zavarása nélkül hajthat át,
 • a másik lehetőség a kerékpár áttolása, ebben az esetben a kerékpárt toló ember gyalogosnak minősül, ezért elsőbbsége van a keresztező járműforgalommal szemben.

Úgy gondoljuk, hogy a zebrázás jelenségének alapvető oka nem a közlekedők trehánysága, hanem a kerékpáros infrastruktúra elavultsága, alkalmatlansága, hiánya.
Ezért ellene nem a kerékpározók vegzálásával kell fellépni, hanem az elvárható infrastrukturális feltételek biztosítása érdekében kell megoldást keresni.
További fontos feladat, rendőrök és civilek számára egyaránt — hiszen a zebrán áthajtás nemcsak kerékpárutakon, hanem járdákon is történik –, az emberek leszoktatása a járdázásról. Mivel azonban ez utóbbi alapvetően félelemből eredő viselkedés, ebben leginkább soft módszerek lehetnek célravezetők.

Szeretnénk megismerni álláspontjukat, ezért megkérdezzük az alábbiakat:

 1. Véleményük szerint hogyan lehetséges az, hogy a vonatkozó szabályozásokkal ellentétben Magyarországon számos helyen a kerékpárút, gyalog- és kerékpárút átvezetése vagy nem történik meg, vagy szabálytalanul gyalogos-átkelőhellyel vezetik át a kerékpárforgalmi nyomvonalat?
 2. Van-e adatuk arról, hogy az országban hány ilyen szabálytalan zebra van?
 3. Részt vesz-e a rendőrség a kerékpárforgalmi nyomvonalak engedélyezési folyamatában? Hozzájárulnak-e a szakhatósági eljárásban az említett szabálytalan forgalmi rendet tartalmazó tervekhez? Ha igen, miért? Ha nem, hogyan létezhet ilyen forgalomtechnikai kialakítás a gyakorlatban?
 4. Élt-e a rendőrség, és ha igen, az elmúlt három évben hány alkalommal a szignalizáció eszközével annak érdekében, hogy a közút kezelője módosítsa a korábban már kialakított ilyen szabálytalan forgalmi rendet? Ehhez képest hány alkalommal tartottak ellenőrzést olyan helyszínen, ahol a forgalmi rend szabálytalan volt, szabtak-e ki ilyen helyszínen pénzbírságot, ha igen, összesen hány személlyel szemben és mekkora összegben?
 5. Ezekben az esetekben a büntetés kiszabásának mi volt a jogi alapja? Mely jogszabály melyik pontjába ütközik a hatóság által szabálysértésnek minősített közlekedés?
 6. Milyen jogszabályok figyelembe vételével ad szakhatósági hozzájárulást a rendőrség a kerékpárforgalmi létesítményekre? Figyelembe veszik-e a 20/1984 KM rendeletet és mellékletét, a gyakran egymásnak is ellentmondó vonatkozó miniszteri rendeleteket, szabályzatokat (különösen: JETSZ, JTSZ, ÚBJSZ, FISZ)?
 7. A rendőrség a kötelező felszerelések meglétének ellenőrzésén, a kerékpárút-használati kötelezettség betartásának ellenőrzésén, és a gyalogos-átkelőhelyeken történő áthajtás ellenőrzésén kívül milyen további módokon foglalkozik a kerékpározók, mint védtelen közlekedők biztonságával (ténylegesen a közúti forgalomban végzett ellenőrzésekre, tehát nem előadások megtartására, tesztkitöltetésre, tanpályára, stb. gondolunk)?
 8. Hogyan, és az előbb említettekhez viszonyítva milyen gyakorisággal ellenőrzik pl. a kerékpárosok más járművek általi előzésekor a biztonságos oldaltávolság megtartását? Ellenőrzik-e a berlini példához hasonlóan, hogy a kanyarodó gépkocsik nem veszélyeztetik-e az egyenesen haladó kerékpárosokat?
 9. Tudható-e, hogy Magyarországon az általunk példaként a 8. pontban említett szituációkból, szabálysértésekből eredő balesetek száma hogyan aránylik a 7. pontban említettek miatt bekövetkező balesetek számához?
 10. Tudható-e, hogy az általunk példaként a 8. pontban említett szituációk, szabálysértések kiszűrésére végzett ellenőrzések/kiszabott bírságok száma, összege hogyan aránylik a 7. pontban említettek miatt végzett ellenőrzések/kiszabott bírságok számához?
 11. Várható-e, hogy a rendőrség a jövőben differenciáltabban értékeli a kerékpáros közlekedéssel összefüggő problémákat, a világban, a közúti közlekedésben végbemenő változásokhoz igazítva a kialakult közlekedésrendészeti gyakorlatot? Ha igen, milyen változásokat terveznek?

Kérdéseinket az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának e-mailben tesszük föl, a válaszokat pedig majd honlapunkon közöljük.

*****
Olvassátok el a poszt folytatását, benne az ORFK válaszlevelével és a Kerékpáros Miskolc Egyesület reakciójával!

49 hozzászólás

 • Viktor Niro szerint:

  Ez azt jelenti ha ezért megbüntetnek akkor Ti kifizetitek a büntetést meg a fellebbezési díjat is ? 🙂

 • Raffay György szerint:

  hmm és ha a zebreelőtt megyek át 4mm -el?!!? >-D Nem érintettem!!

 • Böri szerint:

  Érdekes ! Most Szegeden olyan helyre raktak ki táblát ahol a kerékpárosnak az úton ki van jelölve a helye. Akkor most a járdára és a zebrára hogy került a kerékpáros ? (lófara pontos helyszín)

  Bertalan hídról leérve a Római körút kezdeténél a lámpánál keresztbe van egy hosszú zebra. Akkor ott én kerékpárral áthajthatok ha zöld van és nem zavarok senkit.

  Szegeden van pár érdekes hely még .

  • Böri, Szegedet értelemszerűen nem ismerjük ennyire, de ha az úttesten például kijelölt kerékpársáv van, akkor nem igazán szabályos járdázni (tekintsünk el most a “ha az úttest alkalmatlan kerékpározásra” gumimaszlagtól), nem is célszerű. Ilyen esetben a kerékpáros ne is kerüljön a járdára/zebrára). 🙂

 • lamaskitfi szerint:

  de gyerekek a kerékpár közlekedési jármű JÁRMŰ! innentől kezdve miről beszélünk?

 • lamaskitfi szerint:

  A zebrán áthaladó gyalogosoknak (ha már a zebrán haladnak) elsőbbségük van minden járművel szemben. A gyalogosokat még csak zavarni sem szabad az átkelésük során. Ha többsávos úton az egyik sávban valaki már megállt a zebra előtt, akkor a többi sávban is meg kell állni! A zebrára lépés előtt természetesen a gyalogosnak meg kell győződnie arról, hogy biztonságosan átkelhet az úttesten. Ha kerékpárral zebrát keresztezel, akkor ugyanúgy meg kell adnod a gyalogosoknak az elsőbbséget, mint mikor autót vezetsz!
  FONTOS! zebrán az elsőbbség csak a gyalogosokra vonatkozik. Tehát biciklisekre csak akkor, ha a zebránál leszállnak és tolják a biciklit. Ha kerékpárral az egyik járdáról a másikra kelsz át a zebrán, akkor ezt csak megfelelő körültekintéssel, és lassan tedd. Az autósok ugyanis csak gyalogosokra számítanak ott, száguldozó biciklisekre nem!

  • Az első bekezdésed a zebra merőleges keresztezésére vonatkozik. A második bekezdésedben pedig kvázi ugyanazt írod, mint mi: tolva elsőbbséged van, hajtva nincs. Ettől azonban a zebrán átkerekezés még nem lesz szabálytalan.

  • Bakó Zoltán szerint:

   “Az autósok ugyanis csak gyalogosokra számítanak ott, száguldozó biciklisekre nem!”

   Mi ez a előítélet?! Miért kell rögtön “száguldó biciklist” írnod??? Egyrészt a kerékpárosnak is érdeke, hogy balesetmentesen tudja le az útját, másrészt a fenti hülyeség kollektív hibáztatás!
   Én simán csak egy lassíts figyelmeztetést helyeznék ki egy elsőbbségadás táblába!

 • grin szerint:

  Ha megbüntetnek azt csak a jogszabályoknak megfelelően tehetik. Ha tudod hogy a bümtetés jogtalan akkor nyugodtabban fellebbezel. Sok hatóság arra bazírozik, hogy a) nem tudod hogy igazad van, b) nem mersz fellebbezni mert “úgysem nyerhetsz”, c) visszatart a párezer forintos közigazgatási díj.

 • Dova szerint:

  Le a kalappal! Nagyon jó és jól időzített kezdeményezés, jól összeszedett és “mélységekbe” nyúló kérdések. Gratulálok hozzájuk!
  Kíváncsian várom a reakcióikat, ha lesznek…
  Addig a magam módján oktatgatom a Szegedieket. 🙂
  https://www.facebook.com/events/713710032028475

 • Ha az odák rajta ül a cuccon, akkor JÁRMŰ. A KRESZ igencsak rigorózusan kezeli és pontosan leírja azokat a KIVÉTELES eseteket, amikor egy JÁRMŰ igénybe veheti a gyalogosok számára létesített infrastruktúrát. A zebra ezek között nem szerepel, a járda is csak speciális feltételek fennállása esetén.

  Fel vagytok-e készülve arra a tömérdek kártérítési perre, amit a szénné büntetett bringások fognak indítani ellenetek?

  • Az a helyzet, hogy amennyiben a kerékpáros szabályosan halad a járdán (ahogyan írod: capslock-kivételes esetben), a zebra is beletartozik a dologba.

   A másik: mielőtt okoskodós kommentet írsz, nem ártana a posztot is végigolvasni: “Ehhez képest a probléma a gyakorlatban sajnos nagyon élő, mert mindenfelé vannak olyan kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak, ahol nem létesítettek kerékpáros átvezetést, hanem — kerékpáros létesítményen szabálytalanul — gyalogos-átkelőhely burkolati jelét festették fel.” Magyarul egy szabálytalanul kijelölt átvezetés kényszeríti a kerékpárosokat a járdára,

   A szénné büntetett kerékpárosok víziója elég fura — az egész bejegyzés arról szól, hogy a KRESZ szerint nem tilos (sőt! capslock-nemtilos) áthajtani a zebrán. Ehhez persze nem árt tényleg végigolvasni a posztot.

 • Megyi szerint:

  Tisztelt kerékpárosok (néha én is közéjük tartozom ) a kerékpár jármű! A gyalogos átkelő hely a gyalogosoknak az átkelésére szolgál! Azon a járműnek nincs helye! A leszállási kötelezettség a fö úton az kanyarodási szabály, nem kell és elég durva tévedés belemagyarázni!

  • Megyi, valamit félreértettél. A kanyarodási szabályt nem is próbáljuk összemosni a zebrázással.

   Figyelj: “A jogszabály egyetlen helyen írja elő a kerékpárról való leszállás, és a tolás (=gyalogos közlekedés) kötelezettségét”. Vagyis azt jeleztük, hogy a KRESZ itt, és csak itt foglalkozik a leszállásos manőverrel (miközben megtehetné pl. ugyanígy a zebrán átkelésnél is, de nem teszi).

   Neked is csak azt tudom idézni, amit eggyel korábban: “Ehhez képest a probléma a gyakorlatban sajnos nagyon élő, mert mindenfelé vannak olyan kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak, ahol nem létesítettek kerékpáros átvezetést, hanem — kerékpáros létesítményen szabálytalanul — gyalogos-átkelőhely burkolati jelét festették fel.”

   Magyarul itthon simán megtörténik, hogy szabályosan(!) közlekedsz egy kerékpárúton és az egyszerre csak egy zebrába (nem pedig kerékpáros átvezetésbe!) torkollik — majd a zebra után folytatódik a kerékpárút. Most akkor az életszerű, hogy “szabályosan haladsz – leszállsz és áttolod – szabályosan haladsz”, ráadásul úgy, hogy nincs is benne a KRESZben, hogy át _kell_ tolnod?

 • akárki szerint:

  “A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten áthaladnia” Ez a zebrára is vonatkozik, szerintem.

 • Agyameldobom! És ti akartok jogászkodni, VAZZE!

  1./ A kerékpár a közúton és csatolt részein mindaddig _JÁRMŰ_ amíg a kicsihuszár rajta ül!

  2./ Járda: az útnak _A GYALOGOSOK KÖZLEKEDÉSÉRE SZOLGÁLÓ_ – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt – része;

  3./ 54. § (1)343 Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés (117/c. ábra) esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.

  (2)344 Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.

  Tehát akkor hol a bánatban is szerepel a különös kivételek közt a gyalogos átkelőhely igénybevételének engedélyezése a kerékpárosok részére?

  Igen, azt _TÉTELESEN_ nem írták le, hogy a kerékpáros nem használhatja a _GYALOGOS_ átkelőhelyet! Ahogy nem írták le a harckocsit, a pótkocsis kamiont, a gőzmozdonyt, a lépegető exkavátort és vágóasztallal fölszerelt kombájnt se.

  Mert a _GYALOGOS ÁTKELŐHELY_ a magyar nyelv általános szemantikai-szemiotikai szabályai szerint azt jelenti, hogy ott _GYALOGOSOK_ kelhetnek át.

  • Te jogászkodsz! Meg nyelvészkedsz. 🙂

   Ad 1.
   Nem, a kerékpár akkor is jármű, amikor a kicsihuszár épp nem ül rajta.

   Ad 2:
   Tudjuk.

   Ad 3:
   Nem mondtuk, hogy kivételről beszélünk.
   Két dologra hívtuk fel a figyelmet (egyebek között):
   1. A KRESZ nem tiltja, hogy a zebrán áttekerj (de ha hajtod a bringát, nincs elsőbbséged a keresztező járműforgalommal szemben).
   2. A kerékpárutakat gyalogos-átkelőhely helyett kerékpáros átvezetéssel kellene átvezetni. Talán a magyar nyelv általános szemantikai-szemiotikai szabályainak is jobban megfelelne így (de reméljük, majd ebben is megvilágosítasz), viszont forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági szempontból biztosan előnyösebb lenne.

 • Vazze, REMÉNYTELENEK VAGYTOK!
  1. Akkor éppen nem jármű! Lehet sporteszköz, művészeti alkotás (lásd: galéria falára erősített piszoár), rekreációs segédeszköz, horgászülőke avagy gémeskúton nehezék! JÁRMŰ csak akkor, ha rajta ül a bohóc! Mert egyébként, ha látok egyenrangú útkereszteződésben tőlem jobbra az úttesten ácsorgó térdnadrágos-sisakos elmeháborodottat egy drótkecskét támasztva orrtúrni, akkor ott állhatok amíg el nem viszi a muszájzakós kommandó a fehér nénóval. Érted, triznyai? Mert a _JÁRMŰNEK_ elsőbbséget kell adnom, de ez a töketlen akkor és ott _NEM JÁRMŰ_!
  Felfogtad, triznyai?

  2. No _EBBEN_ viszont KURVÁRA egyetértünk! És SZVSZ _EBBEN_ kéne inkább nyüzsögnötök, mintsem hülyeségeket bebeszélni az amúgy sem acélos KRESZ ismereteiről híres bringásoknak!

  • Veled egyrészt azért felesleges vitatkozni, mert össze-vissza beszélsz, másrészt pedig azért, mert végtelenül arrogáns vagy.

   1. “Mert a _JÁRMŰNEK_ elsőbbséget kell adnom, de ez a töketlen akkor és ott _NEM JÁRMŰ_!”

   A töketlen soha nem jármű. A kerékpár a jármű. A töketlen a jármű vezetője, de csak ha rajta ül. Te is csak akkor vagy a járműved vezetője, ha benne ülsz. Ha mellette állsz, akkor te is csak egy orrodat túró bohóc vagy.

   2. Nyüzsgünk eleget, elhiheted. Amíg viszont nem rendezik az infrák helyzetét, addig is kell egy életképes megoldás, hogy a magadfajta arrogáns és a magunkfajta triznyai is békében mehessen útjára. És ez az, amit képtelen vagy megérteni, úgy tűnik.

 • Tibor-s-trike X szerint:

  Ha a kerékpárt tolom, vállon viszem stb. akkor az nem jármű, ahogyan a kerekesszatyor sem az..
  Nem is kell megfelelnie semmilyen kerékpárra vonatkozó előírásnak, csak ha felülök rá.

 • Nem, kedves triznyai!
  Alapvető tévedésben vagytok, ugyanis a kerékpár olyan furcsa állat, ami hol van, hol pedig nincsen! Ha jármű volna, akkor a _MELLETTE_ battyogó és őjárműságát _TOLÓ_ drótosnak is elsőbbsége lenne egy jobbkezesben! Mert az elromlott motorú kispoláknak elsőbbsége van jobbról érkezve egyenrangú kereszteződésbe, még ha a safjor mellette battyogva tolja és az ablakon benyúlva kormányoz is!
  És visszatérve az alapvető kérdéshez,
  1. _JÁRMŰNEK_ kéjhölgyre semmi keresnivalója a _GYALOGOS_ átkelőhelyen
  2. A _GYALOGOS_ jogosan veszi igénybe a _GYALOGOS_ átkelőhelyet, függetlenül attól,hogy babakocsit, talicskát, banyatankot avagy kerékpárt tol, húz avagy hátoncepel mert adott esetben az sem jármű, ami abban a szent pillanatban járművé metamorfolódik, amint a bohóc ráilleszti szentséges valagát és szentséges patáival tiporni kezdi a legszentségesebb pedálokat! Most már libeg lefelé az az ejtőernyős papírtantusz, triznyai?
  Arroganciámnak meg nyilvánvaló jele, hogy _TÉGED_ személyesen és minden ez ügyben ide írogató kollégádat elmebeteg, járdán száguldozó kétkerekű istencsapásának neveztelek, ellentétben szelíden decens kegyelmességtekkel, akik egyetlen szóval se tettetek célzást jellemem és közlekedési szokásaim (nyilvánvaló) megkérdőjelezhetőségére.
  És akkor a végső konklúzió:
  A keréken pározó fejlett létforma amint szentséges ülepe alá sederít egy kétkerekű közlekedési eszközt, azonnal anyámtyúkjává lényegül át és tetszés szerint válogat a kendermaggá átdimenzionálódott “1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól” (KRESZ) paragrafusaiban.
  A GÉPjárművezetők penig mivel nem kedvesek az Úr szívének, a külső setétségre vettetnk.

 • Csak én szerint:

  Nem olvasom el a hozzászólásokat, csak egy gondolat: MÉGIS HOGY A BÁNATOS ——BA KERÜL EGY KERÉKPÁROS, SZABÁLYOSAN KÖZLEKEDVE A ZEBRÁRA?
  Egyetlen ilyen lehetőségről tudok, amikor bringa-gyalog út vezet a járdán és ezek nincsenek egymástól elválasztva.
  Viszont ebben az esetben, ha nincs táblával (macisajt a bringásnak) jelezve, fogalmam sincs az elsőbbségi szabályokról. Én úgy gondolom, aki jogosult a zebrán átmenni, annak ott elsőbbsége kellene, hogy legyen, de a KRESZ-ben sem találtam erre vonatkozó előírást.

  • Úgy látszik, nemcsak a hozzászólásokat, hanem a posztot sem olvastad.
   Nézd csak, például így (idemásolva a posztból):
   “Más kérdés, hogy ennek — éppen a KRESZ alapján — nem szabadna tipikus esetnek lennie.
   Hiszen korrekt közlekedésszervezést és forgalomtechnikát feltételezve a kerékpáros nem, vagy legfeljebb nagyon ritkán kerülhetne olyan helyzetbe, hogy gyalogos-átkelőhelyen kelljen átjutnia. (Tekintve, hogy a kerékpáros a rendelkezésre álló kerékpárforgalmi létesítményen, vagy az úttesten közlekedik, a járdán csak abban a rendkívüli esetben, ha az úttest kerékpárral közlekedésre alkalmatlan.)

   Ehhez képest a probléma a gyakorlatban sajnos nagyon élő, mert mindenfelé vannak olyan kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak, ahol nem létesítettek kerékpáros átvezetést, hanem — kerékpáros létesítményen szabálytalanul — gyalogos-átkelőhely burkolati jelét festették fel.”

   Bringagyász elsőbbségi kérdéseihez: meg fogsz lepődni, de ha nincs táblázva, akkor annak jobbkezesként kell működnie.
   A táblázás alapelve egyébként az, hogy a kerékpárút, gyalog- és kerékpárút elsőbbségi viszonyai öröklik a párhuzamos út elsőbbségi viszonyait. Ahol a keresztező út alárendelt (elsőbbséget ad) az útnak, ott általában az úttal párhuzamos kerékpárútnak is, és fordítva.

 • — obszcenitás miatt törölve —
  (mod)

 • Hát hallod, ehhez aztán az arcátlanság olyan magas foka kell, ami még egy biciglistától is szokatlan!
  Szóval, az, hogy idézem érted, triznyai? I-DÉ-ZEM egy szélesszájú népművészeti cserépedény hozzám intézett szavait (méghozzá NAGYON erősen cenzúrázva) az szerintetek indok arra, hogy az egész hozzászólást kitöröljétek? Mert szerepelt benne három (drei Stück) irodalmi kifejezés?
  Kit néztek ti hülyének?
  Azt hiszitek, hogy bárki is benyeli, hogy nem vagytok képesek elismerni, hogy akad (nem kevés) olyan dróthajtású debil hímivarszerv, aki (nem kis részben a ti és hozzátok hasonló “érdekvédők” KRESZ félreértelmezéseinak hatására) igaza teljes tudatába duzzadó önbizalommal kerekezik át a zebrán és még neki áll feljebb?
  Ha annyira angolkisasszonyossá vált a modorotok (úgy hirtelenjében) akkor letört volna akörmöcskétek, ha azokat a SZŐŐŐŐŐŐRNYŰSÉGESEN ordenáré szavakat kicsillagozzátok?
  A minimális tisztelet teljes hiányával:
  Egy autós, aki SZOKOTT biciklizni is, és még az ilyen tenyérbemászó szuicid prokariótákat se üti el.

  • psztrnk szerint:

   Én töröltem a hozzászólásodat, nem amiatt, hogy van véleményed — a többi hozzászólásodat meghagytam érintetlenül, annak ellenére, hogy abban is ekézed a bringásokat, nem is túl szalonképesen, de legalább nem trágárkodsz.

   A trágárság – függetlenül attól, hogy idézet vagy sem – ezen a honlapon nem megengedett. Sem a szerzők, sem a kommentelők részéről. Nagyon sajnálom, ha ezzel megbántottalak, de ez van. Sem időm, sem energiám minden kommentet egyenként végigbogarászni és csillagozni. Vagy meg tudod fogalmazni szalonképesen a véleményed (most is megtehetted volna, egyszerűen nem kellett volna ilyen plasztikusan, idézettel tarkítva) , vagy ezután is a levesbe megy majd.

   Nézd, nem kötelező neked ide járni név nélkül trollkodni, ha nem tetszik, hogy nem tűrjük a trágárságot.

   Üdv,
   Ádám (mod)

 • Akkor a szikár tények:
  AB-SZO-LÚT szabályosan bekanyarodtam egy főútvonalról egy mellékútra. Az úttorkolatban zebra. Gyalogos sehol. És ekkor kb 30-40-nel átpilinckázott a zebrán a bringán ülve, abból az irányból érkezve amerről én, az Önérzetes És Roppant Kresztudatos Bringás (kb 20-25 körüli kan). Én természetesen vészfékezve megmentettem a baromfipotyatékos életét, de mea culpa, dudáltam is egyet. Mire a reakciója nem a “bocsika, elgyurcsányoltam” volt, hanem trágárságözön, “szájjákivazze” és “nem látod te ….., te …. ….. ….., te ….. hogy ez zebra?”
  Nem állítom, hogy pont a ti szabályértelmezésetek a közvetlen oka a jóember ilyetén decens és kulturált reakciójának, de nem is lehetetlen.

  • psztrnk szerint:

   (Látod ecsém, megy ez, csak akarni kell egy kicsit. Igaz, stilisztikai versenyt még mindig nem nyersz vele, de nem lehet mindent egyszerre.)

   A “mi szabályértelmezésünk” szerint még mindig nincs elsőbbsége a zebrán átbringázónak, de ehhez ugye – sokadszor mondom – el kellene olvasni a posztot is.

 • Egyébként NB psztrnk (posztírónk? paszternák? pesztránk?)
  nekem az égegyadta világon SEMMI BAJOM “A” bringásokkal. Még Józsitatát is tolerálom, aki a Délceg Tetűhöz címzett kulturális intézményből hazafelé meanderezik a bal ároktól a jobbig, mindezt éjfélkor, szakadó esőben, fekete cuccban, világítás, prizma, mellény, miazmás nélkül. Még Málcsi nenőt se átkozom ki, aki a RÖTYYE taggyűlésről tart hazafelé színuszgörbét játszva sötétszürke alapon mégsötétebbszürke mintás slaffrokkban. De az már kissé nervőzzé tud tenni, ha a bicajos nem csak kívülről tudja a KRESZ összes paragrafusát, de _JOBBAN_ tudja mint a http://net.jogtar.hu és rögtön szemléltető bemutatót is tart a szerinte helyes kerékpáros közlekedésről. És engedtessék meg nekem, hogy ilyenkor virtuálisan hajigáljam kissé a hajtűimet. És neaggyisten még a ti becses figyelmeteket is felhívjam, ha az amúgy is terjedő intellektuális setétséget még tupírozzátok is.

  • Alarik szerint:

   Ezúton üzenem annak a taxis állatfajba tartozó egyednek, aki ma a 3. kerület, Királyok útján rám szólt, hogy a 6 éves gyerekemnek tanítsam meg, hogy tolja át a kerékpárt a zebrán, hogy a babakocsi, gyermekkerékpár és talicska gyalogosnak minősül, tehát nemcsak áttekerhet, de elsőbbséget is élvez a zebrán. Azt hiszem, nem szükséges megindokolnom, miért sorolom a taxisokat külön állatfajba. Pontosan Ők azok akik minden szabályt, magasról lesz@rnak, miközben másokat kioktatnak.

 • Kedves Alarik!
  Nyilván jó lett volna, ha a taxis előzékenyebb veletek, DE: kérünk, olvass pontosan.
  Zebrán áttekerve (hajtva) a kerékpárosnak NINCS elsőbbsége a keresztező járműforgalommal szemben.
  És az elsőbbség kérdése független a kerékpár típusától, méretétől, vagy a kerékpározó korától.
  Tehát az utat keresztező gyalogos-átkelőhelyen gyermekkerékpárnak is csak akkor van elsőbbsége, ha a kis kerékpáros tolja a biciklijét.

 • Nagyhusi szerint:

  Kedves Méa úr!
  A Kerékpáros azért közlekedik, hogy elérje a célját. Ha e helyett a biztonságos közlekedést esetenként megakadályozó szabályok szerint közlekedik, ez a célja nem érvényesül.
  Vagyis a munkámba szabályosan 40perc az út. Közben 10x veszélyes helyzetbe sodornak, Gyalogútkerékpárút vándorol az uttest két oldala közt. Kocsmakijárat. Fal mögül előbukkanó autók. stb. Ellenben szabálytalanul 12perc alatt érem el a célom. Biztonságosan.
  Esetemben teljesült a KRESZ célja (a biztonságos közlekedés) vagy nem?

 • Nagyhusi szerint:

  Bár offosnak tűnik a bejegyzés, de a Kresz kezd elszakadni a közlekedés céljától. Lassítók, tiltások… Egy órája olvasom a blogot, de említést sem kapott, hogy le-felszállni veszélyes, mert közben eleshetek.
  Az autósok a legnagyobb nyertesei a kerékpárral zebrázóknak, mert nem tartják őket fel az átkelő EMBEREK. Hiszen lemondtak elsőbbségi jogukról, és még gyorsaban át is érnek az úton, ha netán lassítani kellene az autóval.
  Vagyis a kerékpárosnak és a kocsisnak együtt kellene harcolnia a kresz helyes értelmezéséért.
  Vagy a kresz és a kocsisok közös célja, h a kerékpárosok tünjenek el!?

 • Keem1 szerint:

  Úgy látom, elég rendesen összefeszülnek az érvek és ellenérvek.
  A szerzőnek alapvetően igaza van, de csak részben. Azért, mert a KRESZ valamit explicite nem tilt, még nem jelenti egyenesen, hogy szabad. A zebrán, bár a KRESZ kiírva valóban nem tiltja, NEM haladhat át kerékpár, mivel egyetlen közlekedő részére engedi: a gyalogos számára (nevében benne van).

  DE! Itt viszont a szerzőt kell megvédenem: az viszont igaz, hogy a kerékpáros átkelőhely felfestését hibásan oldják meg, Budapesten is van (de legalábbis régebben volt) olyan, hogy a fehér csíkozást festették a kerékpáros sárga csíkkal elválasztott sáv keresztező folytatásaként. Véleményem az, hogy újabban (lásd: Keleti pályaudvar környéke) az új felfestéseket már szabályosan csinálják, jól látható módon elválasztva a kerékpáros és a gyalogos átkelőhelyet is. De ettől még a CSAK gyalogos átkelőn kerékpárt hajtva még szabálytalan az átkelés. Nem, nem csak nincs elsőbbsége, szabálytalan is.

  • 1. Az ellenérveket, jogszabályi megalapozottságukat nem láttuk.
   2. Tiszteletben tartva a véleményt, a történet nem egyéni véleményekről szól, hanem arról, hogy miért kérnek számon valamit, aminek aminek a jogszabályi megalapozottságát sehogy se sikerül bebizonyítani.

 • gabi szerint:

  Elég baj az, hogy folyamatosan erőlködnek egyesek a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban.Sajnos így is nagyon sok olyan kedvezmény van a kerékpárosoknak, attól függetlenül, hogy bármilyen KRESZ ismeretek birtokában lennének.Szörnyű amit egyesek művelnek az utakon. Határozottan kijelentem, hogy a gyalogátkelő az a GYALOGOSOK részére van!!! Ez az egész kerékpáros történet csak fel van fújva. Nem kellene ezzel ennyit foglalkozni, hiszen már több évtizede is volt kerékpáros közlekedés és nem volt ennyi gond velük.

  • Elég baj az, hogy folyamatosan erőlködve sem értik meg egyesek a kerékpáros közlekedést, sem azt, hogy terjedése miért válhat hasznára a nem kerékpározóknak is. Sajnos így is nagyon sok olyan kedvezménynek vannak híján a kerékpárral közlekedők, amelyek a világ civilizáltabb országaiban mára magától értetődők, attól függetlenül, hogy bármilyen KRESZ ismeretek birtokában lennének azok, akik berzenkednek a fejlődéstől. Szörnyű amit egyesek művelnek az utakon. Határozottan kijelentjük, hogy a gyalogátkelő az a GYALOGOSAN KÖZLEKEDŐK részére van, amelyen — a jogszabályi előírásnak megfelelően kiépített kerékpáros átvezetés hiányában — a KERÉKPÁRRAL KÖZLEKEDŐK is jogszerűen használnak!!! Ez az egész kerékpáros történet csak fel van fújva. Nem kellene ezzel ennyit foglalkozni, hiszen ez több évtizede magától értetődő kellene, hogy legyen — s máris nem lenne ennyi gond velük.

 • […] közösség és a hatóságok között. Utóbbiak váltig állítják, hogy a KRESZ mindezt tiltja, előbbiek szerint viszont meg senki nem tudta megmutatni azt a konkrét paragrafust a KRESZ-ben, ahol ez le […]

  • No igen. A cikkben a képen a tervezői képzetlenség és dilettantizmus klasszikus példája: felfestett kerékpáros átvezetés (sárga négyzetsor), amely mégsem az, mert vége táblával megszünteti a gyászt. Könyörgöm, ez a szerencsétlen belegondolt egyáltalán abba, hogy akkor minek pingáltatta oda a sárga négyzeteket?

 • Mónus Attila szerint:

  Ellégé szomorú, hogy egy kerékpáros egyesület ilyen “tanácsot ad”, s félrevezető, balesetveszélyes, s nem túlzás, életveszélyes kerékpározási gyakorlaatra búzdit. Csak azt ragadta ki a KRESZ-ből, ami az igazát próbálja bizonyítani. A szabvály egyértelmű, nincs vita, az forgalomba bekapcsolódó, az úttestre ráhajtó jármű vezetőjének elsőbbségadási kötelezettsége van! “KRESZ 24. § (1) Az úttest széléről elinduló, a várakozó helyről az úttestre ráhajtó, az út más részéről vagy útnak nem minősülő területről az úttestre ráhajtó jármű vezetőjének, az úttesten haladó járművek és gyalogosok részére elsőbbséget kell adni. A zárt pályáról az úttestre ráhajtó villamosnak az úttesten közlekedő járművekkel szemben – a villamossal azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató járműveket ide nem értve – elsőbbsége van.”
  Lehet vitatkozni, lehet buta tanácsokat adni, de ha azért következik be a baleset, mert a kerékpáros – elsőbbségének téves tudatában – ráhajt az úttestre, áthajt a “zebrán”, s baleset következik be, akkor vitathatattlanul ő lesz a balesetért a felelős!

  • Kedves Attila!

   Örömünkre szolgál, hogy megosztotta velünk véleményét, még akkor is, ha hozzászólása alapján azt kell feltételeznünk, hogy nem sikerült figyelmesen végigolvasnia és megértenie a posztot, amihez hozzászólt.

   Mi ugyanis a posztban – egyebek között — ezt írtuk:
   „Azt kellene elmondani, hogy:
   • a kerékpárral áthajtónak a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen nincs áthaladási elsőbbsége a keresztező járműforgalommal szemben,
   • mivel a gyalogos-átkelőhelynél a közlekedők nem számítanak (és nem is kell számítaniuk) kerékpáros forgalomra, kerékpárral hajtva a gyalogos-átkelőhelyeket kis sebességgel és fokozott figyelemmel kell megközelíteni,
   • aki át kíván hajtani, köteles a keresztező járművek részére elsőbbséget adni, és csak annak veszélytelensége esetén, a gyalogosok zavarása nélkül hajthat át,
   • a másik lehetőség a kerékpár áttolása, ebben az esetben a kerékpárt toló ember gyalogosnak minősül, ezért elsőbbsége van a keresztező járműforgalommal szemben.”
   Reméljük, a poszt vonatkozó részének idemásolásával segítettünk, és így már megérti, mire gondoltunk. Olyasmit próbált ugyanis cáfolni, ami nincs a posztban.

 • tiwcsi007 szerint:

  Szerintetek az a gyalogosátkelő(továbbiakban zebra) hová van felfestve? Hát az úttestre, nem? Ebből adódik, hogy a kerékpárodnak az úttesten történő áthaladásához L E KELL SZÁLLNIA és át kell tolnia, azt a biciklit! Ennyire nehéz felfogni? A biciklis LUSTA leszállni és megint felülni, …ennyi! Ne a kifogásokat keressük már igazi tipikus magyar módra, hanem a megoldásokat! A megoldás, hogy a zebra mellé szaggatott vagy folyamatos sárga vonalat kell festeni, s máris nem kell leszállni a szegény kerékpárosnak! Ennyi kedves szerki, s nem kell ekkora kakit kavarni egy egyszerű értelmes jogszabályból!

Figyelem! A hozzászólás elküldésekor spam-védelmi okból szükséges az e-mail cím megadása. Az e-mail címeket kizárólag az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatónkban foglaltaknak megfelelően használjuk fel. A "Hozzászólás küldése" gombra kattintva egyúttal adatkezelési nyilatkozatunkat is elfogadod.

Hozzászólás

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás