Kerékpársáv


Ha biztonságosabb életet szeretnél, építs kerékpársávokat.
Ha hosszabb ideig szeretnél élni, használd a kerékpársávokat.
(Janette Sadik-Khan)

Leírása

Különleges forgalmi sáv, amelyet általában a menetirány szerinti jobb szélső sáv jobb oldalán (de csomóponti környezetben, vagy szélső autóbusz forgalmi sáv esetén lehet beljebb is), valamint egyes egyirányú gépjárműforgalmú utakon, a gépjárművel is járható forgalmi irány szerinti bal oldalon 0,12 m széles folytonos sárga vonal felfestésével, megkettőzött folytonos sárga vonallal, forgalom elől elzárt területtel, pollersorral, gömbsüvegsorral, stb. jelölnek ki, illetve választanak el a szomszédos forgalmi sávtól. A folytonos (sem gépjárművel, sem kerékpárral át nem léphető) vonalat csomópontoknál, becsatlakozásoknál és azok előtt, továbbá parkolósávok, autóbuszöblök mellett, kapubejáróknál mindkét oldalról alkalmazzák és megszaggatják.

Az egyszerű kerékpársávot csak a felületén ismétlődően fölfestett sárga színű, kerékpárt ábrázoló torzított járműjelkép, valamint a Kerékpársáv és Kerékpársáv vége jelzőtábla jelzi az úthasználók számára.
A védett kerékpársávnál a hosszirányú burkolati jel megkettőzésével, vagy puffertávolsággal, virágosdézsákkal, pollersorral, vagy más módon növelik a gépjárművek és a kerékpárszerűek közötti oldaltávolságot.
A megemelt kerékpársáv szintben magasabban van a szomszédos forgalmi sávnál, az elválasztás pl. K-szegéllyel történhet.

A kerékpársáv változatai

A kerékpársávok létesítésének célja jelzett felület dedikálása a kerékpárszerűek számára, és közlekedésük biztonságának növelése.

Egyszerű kerékpársáv Ljubjanában. Kép forrása: Velo-city conference

A kerékpársávok előnyei:

 • Nincsenek konfliktusok a gyaloglók és a kerékpárszerűekkel közlekedők között

 • A gépjárművezetők idejében és kiválóan látják a kerékpározókat, ez különösen az útcsatlakozásoknál, keresztezéseknél jelentősen növeli a biztonságot

 • Az útcsatlakozások, kereszteződések forgalomtechnikája egyszerűen, áttekinthetően, biztonságosra alakítható ki

 • Csomópontokban a kanyarodó mozgások kis időveszteséggel hajthatók végre

 • Az utak keresztezése szintben lehetséges

 • A kerékpárszerűeknek saját felületük van, ez gyorsítja és folyamatossá teszi a haladásukat pl. dugók esetén, vagy jelzőlámpáknál is

 • Áttekinthető lehet a vonalvezetés, jó minőségű a burkolat

 • Egyszerű kerékpársávon a téli hóeltakarítás a gépjármű forgalmi sáv megtisztításával együtt megtörténhet, nem igényel külön szervezést, ráfordítást, és nem is marad el, mint ahogy az a kerékpárutaknál gyakori

 • Lakott területen lényegesen kevesebb az elütés, gázolás, mint a hagyományos módon tervezett kerékpárutakon, gyalog- és kerékpárutakon (különösen: az úttal párhuzamos, de annak csak egyik oldalán húzódó kétirányún)

 • A puffertérrel védett kerékpársáv növeli a kerékpározók biztonságérzetét, így bátrabban tartanak nagyobb oldaltávot a tőlük jobbra fekvő parkolósávtól

 • Olcsóbb, mint a kerékpárút építése

 • Helyigénye kisebb, mint a kerékpárúté

 • A kerékpározó védettebb a kipufogógázoktól, mintha közvetlenül a gépjárművek forgalmi sávjában haladna

Hátrányai:

 • Keskeny kerékpársávban nem lehetséges, hogy a kerékpározó előzze lassabban haladó társát

 • A gépjárműközlekedésből adódó szennyeződések, por, törmelék a kerékpársávon rakódik le

 • Ráparkolás ellen fizikailag ez sem védett

 • Gyakorlatlan kerékpárvezetők ódzkodnak a használatától

Védett kerékpársáv az Egyesült Államokban. Fotó: Jörg Spengler

Hol érdemes alkalmazni?

Főként lakott területen, ott, ahol a nagy gépjárműforgalom és nagy sebesség miatt indokolt a kerékpárszerűek és a gépjárművek elválasztása. Alkalmazásával a kerékpárok a parkolósáv előtt, a mozgó gépjárművek vezetőinek látómezejében biztonságosan vezethetők, ami különösen csomóponti környezetben lényeges.

Hasznos lehet ívek belső oldalán olyan utakon is, ahol az út többi részén nincs kerékpársáv, vagy más, a kerékpárszerűeket támogató hálózati, forgalomtechnikai elem, mivel véd az ívet levágó gépjárművezetőktől.

Olyan utak nagyobb emelkedőben fekvő szakaszain, ahogy egyébként nem lenne szükség szeparációra (így az ilyen szakaszokon az esés irányában nem kell).

Egyirányú gépjárműforgalmi úton a kijelölt gépjármű forgalmi iránnyal ellentett irányban, ha azt az ÁNF, vagy helyi körülmények indokolják.

Fontos, hogy körforgalomba kerékpársávot bevezetni tilos, a kerékpársávot a körforgalom előtt meg kell szüntetni (lásd ott).


Kialakítása

Hollandiában általános, hogy a kerékpársáv felülete sötétbordó. A burkolat eltérő színezése a nemzetközi gyakorlatban is egyre terjed, bár a bordó mellett előfordul a kék és a zöld is.

A HOLLAND KERÉKPÁRJELKÉP

A holland és a hazai tervezési kultúra közötti különbségeket jól szemléltetik a kerékpárjelkép burkolati jel holland alkalmazási szabályai.

A burkolati jel csak kerékpársávok, valamint előretolt felállóhelyek jelzésére használható.

Fölfestése kerékpársávokon minden keresztező utat követően kötelező, ezen felül lakott területeken 50 – 100 méterenként, lakott területeken kívül 500 – 750 m-enként megismételhető.

Kétféle méretben létezik:

 • a kisebbik szélessége (a CROW Manual jobbra fent látható ábrája szerinti b méret) 1,10 m, hosszúsága (l) 2,00 m, és az 1,80 m-nél keskenyebb sávokban használják,
 • a nagyobbik szélessége (b) 1,50 m, hosszúsága (l) 2,75 m, és az 1,80 m, vagy annál szélesebb sávokban festik fel.

Itt is megjegyezzük, hogy kerékpáros nyom náluk nincs.

A kerékpársáv gyakorlati használhatóságát alapvetően befolyásolja a burkolat — és ha nem az útpályán kívül vannak, akkor a víznyelők — állapota, hiszen a folytonos sárga vonal nem csupán a kerékpározókat védi az autóktól, de a kerékpárvezető számára is tiltja a szomszédos gépjármű forgalmi sávba történő átlépést. Ugyanilyen fontos a kerékpársáv felületének tisztán tartása a portól, törmeléktől, szennyeződésektől és hótól.

A kerékpársáv szélessége

A kerékpársáv irányhelyes létesítmény. Szélességének meghatározásakor egyrészt abból kell kiindulni, hogy két kerékpár egymás mellett biztonságosan elférjen. Erre több okból van szükség:

 • azok miatt, akik társasági okokból egymás mellett tekernek,
 • a szülők miatt, akik gyermekük mellett akarnak haladni,
 • a gyorsabb kerékpározók miatt, biztosítva számukra az előzés lehetőségét.

Másrészt a kerékpársávban haladásnak biztonságosnak és kényelmesnek kell lennie, anélkül, hogy a kerékpározók úgy éreznék, hogy a gépjárművek veszélyeztetik őket. 

Harmadrészt a kerékpársáv szélességének arra kell ösztönöznie a mellette elhaladó gépkocsivezetőket, hogy tartsanak távolságot a kerékpározóktól.

A CROW és a Fietsberaad kutatásai alapján a kerékpársáv szélessége nagymértékben befolyásolja, hogy autóval hogyan haladnak el a kerékpározók mellett. A veszélyesen szoros közelségben való elhaladások szinte teljesen megszűnnek az 1,80 m-es vagy annál szélesebb kerékpársávok esetében.

A holland előírások szerint

 • a kerékpársáv ajánlott szélessége 2,25 m (ha a kerékpársáv forgalma indokolja, több is lehet),
 • a kerékpársáv minimális szélessége 1,70 m,
 • a kerékpársávval szomszédos gépjármű forgalmi sáv ajánlott szélessége 2,90 m,
 • a kerékpársáv és a szomszédos gépjármű forgalmi sáv között 0,50 m biztonsági tér ajánlott,
 • a kerékpársáv szélességébe annak hosszirányú burkolati jele (a hollandoknál a magyar 0,12 m-rel szemben csak 0,10 m) nem számít bele,
 • a kerékpársáv hosszirányú burkolati jele a biztonsági tér középvonalában van.

Ez a burkolatszélesség a kerékpársáv mindhárom változatánál nagyon lényeges. De különösen fontos a védett kerékpársáv egyes kialakításmódjainál és a megemelt kerékpársávnál.

A kerékpársáv geometriai tervezésénél különösen fontosak a helyszínrajzi ívek. Az ív belső oldalát a gépjárművezetők hajlamosak levágni, ezért ilyen helyzetben lényeges a kerékpársáv megfelelő szélessége. André Pettinga fotóján védett kerékpársávot látunk, a tervező figyelt a sávhasználók védelmére

Azokat az utakat, ahol a keresztmetszetben a minimiális paraméterek teljesítéséhez sincs elegendő hely, a holland terminológia szürke utaknak nevezi. Ezeken az utakon kb. a mi nyitott kerékpársávunknak megfelelő felosztást alkalmaznak, lásd a nyitott kerékpársávnál.

Hollandiában a kerékpársávot hosszirányú fehér vonal jelzi, melynek szélessége festett burkolati jel esetén 0,10 m, beépített burkolati jel esetén 0,10 — 0,15 m (a tégla, térkő mérete megadott határértékek között).
Torzított kerékpárjelképet a kerékpársáv elején, a csomópontokat követően, majd 50 — 100 m-enként festenek.

A gépkocsik várakozásának rendezése kulcskérdés, mert

 • a ráparkolás is ellehetetleníti a kerékpársávon való közlekedést, valamint
 • a kerékpársávval párhuzamos parkolósávok a dooring ütközések kockázatával járhatnak.

A védett kerékpársávra vonatkozó sajátosságok

A kerékpársáv ezen változatát azért nevezzük védettnek, mert a (Magyarországon 0,12 m-es) folytonos vonalnál markánsabban van elválasztva a szomszédos gépjármű forgalmi sávtól, emiatt kisebb a kockázata, hogy gépjármű áttér a kerékpársávba.

Mind az objektív biztonságot, mind a kerékpársáv használóinak szubjektív biztonságérzetét növeli.

Észak-Amerikából terjedt el, ma már világszerte jól ismert, terjedését fölgyorsította a COVID-világjárvány, amelynek kapcsán világszerte létesültek popup kerékpársávok, többségében valamilyen védett változatban.

VÉDETT KERÉKPÁRSÁV: ÍGY KEZDŐDÖTT

A szemétből kirakott torontoi kerékpársáv, fotó: James Schwartz, flickr.com

2011. november 7-én egy terhes kismama kerékpározott Torontóban, aki kisfiát kísérte haza. Halálra gázolták egy tehergépkocsival. Még ugyanabban a hónapban ismeretlenek kerékpárjelképeket festettek az úttestre a tragédia helyszínén, majd James Schwartz és Dave Messlin, a Toronto Cyclists Union alapítói háztartási szemétből, kávéspoharakból, sörösdobozokból vonalat, afféle kerékpársávot raktak ki az aszfaltra. Azt tapasztalták, hogy a gépkocsik nem hajtottak rá a szemétvonalra, hanem attól beljebb haladtak.Megszületett a védett kerékpársáv.

Védett kerékpársáv a németországi Aachenben, kép forrása: Aachen clever mobil

Többféle módon valósítható meg, ezek különböző mértékben növelik az elválasztást és ezzel a biztonságot és a szubjektív biztonságérzetet:

 • legalapabb megoldás a kerékpársáv vonalának megkettőzése, ez továbbfejleszthető, ha a két vonalat eltávolítják egymástól, és közöttük forgalom elől elzárt területet festenek föl (buffered bike lane),
 • a mechanikai elválasztás történhet fényvisszavető burkolatprizmákkal, klemmfix elemekkel, pollersorral, gömbsüvegsorral, vagy más kis szélességű akadállyal, ha azonban a keresztmetszetben elegendő hely áll rendelkezésre, akkor pl. virágosdézsákkal is — a dánok elválasztásként értelmezik a kerékpársáv és a gépjármű forgalmi sáv között elhelyezett párhuzamos parkolósávot is (protected bike lane),
 • a két megoldás előnyösen kombinálható: a mechanikai akadályok és a felfestések együttes alkalmazásával.

A megemelt kerékpársávra vonatkozó sajátosságok

A megemelt kerékpársáv lényege, hogy a kerékpárszerűek forgalmát mind a gyaloglókétól (járda), mind a gépjármű forgalmi sávoktól elkülönített szinten vezetik. Ha van parkolósáv, akkor azt a gépjármű haladósávok és a megemelt kerékpársáv között helyezik el (de csomópontok előtt a kölcsönös láthatóság biztosítása érdekében megszüntetik).

Megemelt kerékpársáv Koppenhágában. Fotó forrása: Gehl Architects

A megemelt kerékpársáv ma a dánok talán legfontosabb városi folyópálya hálózati eleme, de számos más országban is lehet vele találkozni.

A gépjármű forgalmi sávtól történő elválasztásra előnyösebb a minél alacsonyabb szegély, alkalmas rá az itthon divatos K-szegély is, de annak csakis a döntött változata, az ívelt kerülendő!

A kerékpársáv mindhárom változatánál kulcsfontosságú a csomóponti környezetek gondos megtervezése.

AZ OLDAL CÍMKÉPE

Németországban jelentős változások kezdődtek az elmúlt években. A klasszikus német tervezési iskola mára teljesen megbukott, és egyre jobban tör előre az új szemlélet.

Ennek egyik fellegvára és szellemi hátországa Timm Schwendy vezetésével Darmstadt.

A fotón (melyet a Radentscheid Darmstadttól vettünk át) a darmstadti Rheinstraße egy részlete látható, védett kerékpársávval, jó példájaként annak, hogy hogyan lehet vonzóbbá tenni a kerékpározást, növelni biztonságát, versenyképességét.

Utoljára módosítva: 2022-07-21 19:42