Szerintünk hiányos -- a KME az ITS-ről


Komoly projekt keretében folyik Miskolc integrált településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának kidolgozása.

A közlekedéssel foglalkozó munkacsoportba egyesületünk is meghívást kapott, ennek keretében tavaly több megbeszélésen vettünk részt.

A munka részben feltáró-elemző dokumentumok elkészítését jelenti, amelyek megtekinthetők a Városfejlesztési Kft. honlapján.

Mivel azonban e dokumentumokban nem találtuk a fenntarthatósági elvek érvényesülését, továbbá hiányoltuk a kerékpáros szempontok megfelelő megjelenítését, külön véleményezést készítettünk, melyet elküldtünk az illetékeseknek.

Bízunk abban, hogy elküldött javaslataink beépülnek a végleges dokumentumokba.

Az ITS munkacsoport korábbi megbeszélésein projektjavaslatokat kértek tőlünk, kerékpáros szempontból az alábbi projekteket javasoltuk:

  1. Miskolc és a szomszédos települések kerékpáros megközelíthetőségének megoldása a főközlekedési utakkal párhuzamos gyorsforgalmi kerékpárutakkal.
  2. Komplex projekt a fenntartható modalitások modal spliten belüli részarányának növelésére, különös tekintettel a városközpont slumosodását generáló közlekedési eredetű károk kivédésére (forgalomtechnikai előnyben részesítések; úthálózat kerékpáros-barát átalakítása; védtelen közlekedők biztonságának növelése; sétálóutcai city logisztika; a kerékpárforgalmi hálózat meglévő elemeinek közlekedésbiztonsági felülvizsgálata, továbbá attraktivitásának növelése, járdán vezetett megoldások kiváltása mindenütt, ahol lehetséges; bölcsődék, óvodák, iskolák, egyetemek, munkahelyek, közintézmények és -intézetek kerékpáros parkolásának, megközelítésének megoldása; stb.).
  3. Kötött gyűjtésű kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kiépítése Miskolc Megyei Jogú Városban (MVK Zrt.-vel közös javaslat).
  4. A város lakosai számára támogatási rendszer kidolgozása e-bike és pedelec vásárlás és üzemeltetés ösztönzésére, kedvezményezésére.
  5. A jelenlegi NKH vizsgapálya közoktatási célú rehabilitációja, gyermekek közlekedési, ezen belül kerékpáros oktatására.
  6. Bringapark létesítése Miskolcon.