Kerékpárút


Leírása

A kerékpárút a többi járműcsaládtól alapvetően a kerékpárforgalom, a kerékpárszerűek forgalma részére elkülönített út, amelyet mindig Kerékpárút, illetve Kerékpárút vége jelzőtáblákkal jeleznek. (Lakott területen kívül a segédmotoros rokkantkocsi, a gépi meghajtású kerekes szék és a kétkerekű segédmotoros kerékpár is igénybe veheti.)

A kerékpárút felületén kerékpárt ábrázoló, sárga színű torzítatlan járműjelképeket festenek föl.

A gépjárműforgalmat az úttesttel párhuzamos vonalvezetésű kerékpárútról az Út melletti kerékpárút kezdete, Út melletti kerékpárút és az Út melletti kerékpárút vége jelzőtáblák tájékoztathatják (egyoldali kerékpárútról csak a kerékpárút melletti oldalon).
Az úttest melletti kerékpárutat az útpályától általában szintkülönbséggel és zöldsávval, vagy más módon választják el.

Változatai:

 • Úttest melletti kerékpárutak

  • Az úttest mindkét oldalán, irányhelyesen kialakított egyirányú kerékpárút

  • Az úttest egyik oldalán húzódó, kétirányú kerékpárút

  • Kétirányú kerékpárút az úttest mindkét oldalán

 • Önálló vonalvezetésű kétirányú kerékpárút

KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ KERÉKPÁRUTAK

A hazai szabályok szerint a kerékpárutak használata kétkerekű kerékpárral szinte mindig kötelező (csak a párhuzamos úttestre fölfestett kerékpáros nyom ad fölmentést). Ebben Magyarország ma már a világ legelmaradottabb államai közé tartozik.

A világ KRESZ-ei sosem voltak egységesek a kerékpárút-használati kötelezettséget tekintve, az angoloknál pl. sosem volt kötelező, a norvégok máig sem ismerik a D osztályú, kötelező, kerek kerékpárút-jelzőtáblát.

A szigorú kerékpárút-használati kötelezettség bevezetése, majd európai elterjedése az 1936-os berlini olimpiához köthető. Hitler diktatúrája az olimpia kapcsán is birodalma felsőbbrendűségét kívánta demonstrálni, még azzal is, hogy a közúti közlekedés mennyire modern. Akkoriban a modernitást még az autó jelentette, ezért lett elsőrendű cél a berlini utakon minél több autó megjelenése az olimpia idején, és emiatt kellett az utakról száműzni a kerékpárokat. A szigorú kerékpárút-használati kötelezettség egészen az 1997-es KRESZ- (StVO) módosításig maradt érvényben. Ma már a kerékpárutak csak akkor jelölhetők ki kötelező használatra, ha komoly műszaki követelményeknek felelnek meg, ellenkező esetben a kerek jelzőtábla leperelhető.

Mára az európai államok többségében kétféle kerékpárút létezik: a kötelező használatúakat a D osztályú kerek tábla jelöli, a választhatóakat (ilyen esetekben a kerékpárvezető dönthet, hogy használja-e a kerékpárutat, vagy a párhuzamos úttesten halad) pedig négyszögletes, E osztályú jelzőtábla. Ilyen jelzőtáblára mutatunk példát a hazai kerékpárjelképpel. Ezeket a táblákat a nemzeti kerékpárjelképekkel egyre általánosabban használják, pl. a szomszédos Ausztria is.

Hollandiában a választható kerékpárutat téglalap alakú kék tábla jelzi, benne fehér betűkkel Fietspad (=kerékpárút) felirat olvasható.

Előnyei:

 • Lakott területen kívül, nagy forgalmú, és nagyobb sebességgel történő közlekedésre kijelölt utak mellett az elkülönített kerékpárút a legbiztonságosabb megoldás

 • Lakott területen a >30 km/h sebességre engedélyezett útszakaszokon a csomópontokban is gondosan tervezett, jól dimenzionált, holland jellegű irányhelyes kerékpárutak a más veszélypotenciálú úthasználóktól történő elválasztás eredményeképp alacsony stressz-szintű kerékpározást tesznek lehetővé, növelik a közlekedés objektív biztonságát és a kerékpárezetők szubjektív biztonságérzetét

 • A kerékpározó kevesebb kipufogógázt lélegzik be, mint bármely más hálózati elem esetén

Hátrányai:

 • Lakott területen az úttest egyik oldalán húzódó kétirányú kerékpárút elavult és legtöbbször nem biztonságos hálózati elem

 • Lakott területen az úttest egyik oldalán húzódó kétirányú kerékpárút hátránya, hogy az út másik oldalán fekvő ingatlanok megközelítése kerékpárral szabályosan nem lehetséges

 • A gépjárműforgalomtól való elkülönítés a tapasztalatlanabb kerékpárvezetőkben hamis biztonságérzetet kelt: azt hiszik, kerékpárúton nem üthetik el őket, pedig a statisztikák szerint ezen a hálózati elemen a legnagyobb az elütések előfordulásának valószínűsége (különösen a hazánkban szokásos kialakítások esetén)

 • Gyalogosok gyakran a kerékpárúttal közvetlenül szomszédos járda helyett is a kerékpárúton haladnak, veszélyeztetve ezzel nemcsak magukat, hanem a kerékpározókat is. Ez a probléma a nálunk sokkal fejlettebb közlekedési (és kerékpározási) kultúrájú országokban is fennáll

 • A különálló kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak tisztítása – különös tekintettel az őszi (gyakran defektet okozó) lomb- és terméshullásra, valamint a téli hóeltakarításra és síktalanításra – Magyarországon általában nem megoldott megfelelően

 • Ráparkolás ellen gyakran nem védett

 • A legdrágább hálózati elem

 • Külön ki kell emelni, hogy a hazai kerékpárutak többsége színvonalában (geometria, forgalomtechnika, csomópontok kialakítása) nem üti meg azt a mértéket, ami alapján érdemesek lennének arra, hogy kerékpárútnak lehessen őket nevezni

Hol érdemes alkalmazni?

Lakott területen kívül, települések összekötésére, turisztikai célpontok föltárására. (mivel lakott területen kívül általában renkívül csekély a gyalogosforgalom, több országban inkább elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárutakat létesítenek.)

Lakott területen nagy gépjárműforgalmú, és >30 km/h sebességre engedélyezett utak mentén indokolt, valamint önálló kerékpárút olyan szakaszokon, ahol ezáltal a terület elérhetősége és a mikromobilitás versenyképessége javul.
Különösen kerülendő városban az útpálya egyik oldalán vezetett kétirányú kerékpárutak létesítése. Itthon kétoldali egyirányú kerékpárutak létesítésekor annak ellenére is gondolni kell az egyirányú közlekedés megfelelő jelzésére, hogy ez a hálózati elem a forgalom természetes rendje szerinti közlekedést tesz lehetővé. Emellett kerékpárút-átvezetések gyakori kijelölésére is szükség van.

Kialakítása

Tervezési sebessége főhálózaton 30 km/h, alaphálózaton 20 km/h.

Burkolata aszfalt, esetleg beton, de felülete mindig bordó.

Hollandiában elterjedt a kerékpár+moped út (ennek jelzőtáblájában moped jelkép is látható), tervezési sebessége lakott területen 30 km/h, lakott területen kívül 40 km/h.

A CROW Manual lakott területen a kerékpár+moped utat nem ajánlja, de a módorientált utcatervezés módszertanának megjelenésével a jövőben ez átértékelődhet (járműcsaládokba sorolás).

Lakott területen kerékpárút létesítésekor mindig fokozott figyelmet kell fordítani az elemváltásokra (a kerékpárok rávezetése a kerékpárútra, majd annak végén visszavezetése az útpályára), továbbá a csomóponti környezetek, a becsatlakozások lehető legkevésbé veszélyes megtervezésére, ezeken a veszélyes helyeken a rálátási háromszög biztosítására, valamint a ráparkolás, gépjármű-ráhajtás elleni védelemre.

A lakott területen létesített úttest melletti kerékpárutakkal kapcsolatos problémák nagyon hasonlóak a gyalog- és kerékpárutakkal kapcsolatos problémákhoz, melyeket ott részletezünk.

A kerékpárút és az úttest között – különösen lakott területen kívül – hasznos elválasztósávot képezni.

Ennek szempontjai:

 • a kerékpárút maradjon kiválóan észlelhető az úttestről
 • az elválasztósáv pufferterület a pályaelhagyó gépkocsik és kerékpárok számára
 • a kerékpárvezetőket ne vakítsák el a szemből érkező gépkocsik fényszórói

Kétirányú krékpárutaknál a forgalmi irányok elválasztását is fölveti a CROW.

Úttest melletti kerékpárút

Belterületen (beépített területen) a hollandok is az irányhelyes kerékpárutat tekintik a főszabály szerinti megoldásnak, de kicsit kevésbé szigorúak, mint a dánok.

A CROW Manual leszögezi, hogy a kétirányú kerékpárutak lakott területen sokkal kockázatosabbak az irányhelyeseknél.

Az irányhelyesség alóli kivétel fölmerülhet, ha a kétirányú kerékpárút lerövidíti a kerékpározók útvonalát és/vagy logikus gyors kapcsolatot képez az útvonalon (ez mindig csak rendkívül rövid szakaszokra vonatkozik), vagy ott, ahol az út egyik oldalán semmiféle forgalomvonzó létesítmény nem található.
Speciális esetekben megoldás lehet a kétoldali kétirányú kerékpárút is – a hazai városméreteket tekintve itthoni létjogosultsága azonban megkérdőjelezhető.

Ha az úttest melletti kerékpárút kétirányú, a forgalmi irányokat szaggatott vonallal választják el.

Az úttest melletti kerékpárút szélét ívekben és közvilágítás nélküli szakaszokon jelölik vonallal.

Az úttest melletti kerékpárút elsőbbségi viszonyai – ahogyan nálunk is – megegyeznek az úttest elsőbbségi viszonyaival, a hollandok azonban konzekvensen az elsőbbségi felületet (anyagában, színében) vezetik át.

A kétirányú kerékpárutak csomópontjai mindig kockázatosak, ezért az egyirányúakénál is sokkal gondosabb tervezést igényelnek.

A legfontosabb kerékpárúti veszélyforrások a csomópontok, becsatlakozások, és az ingatlanok kapubejárói, ezért a kerékpárút-átvezetések járdaszintre emelése nagyon fontos.

Úttest melletti kerékpárút legkisebb szélességi méretei a kerékpárforgalom függvényében a CROW szerint:

Egyirányú kerékpárút csúcsórai forgalma (kp/h) Min. burkolatszélesség (m)
0-150 2,00
150-750 2,50-3,00
>750 3,50-4,00
Kétirányú kerékpárút csúcsórai forgalma (kp/h/kétirány) Min. burkolatszélesség (m)
0-50 2,50*
50-150 2,50-3,00
150-350 3,50-4,00
>350 4,50

*2,50 m szélességig szintbeni padka szükséges a kitérések biztonsága miatt.

Úttest melletti kerékpár+moped út legkisebb szélességi méretei a CROW szerint:

Egyirányú kp+moped út csúcsórai forgalma (kp/h) Min. burkolatszélesség (m)
0-75 2,00
75-375 3,00
>375 4,00
Kétirányú kp+moped út csúcsórai forgalma (kp/h/kétirány) Min. burkolatszélesség (m)
0-50 2,50
50-150 3,00
150-300 4,00
>300 5,00
Önálló kerékpárút

Önálló kerékpárutat többféle okból lehet érdemes tervezni, pl:

 • olyan útvonalrövidítésekre, amelyekkel a kerékpárszerűeknek versenyelőny adható a gépkocsiszerűekkel szemben,
 • olyan területek föltárására, amelyekről a gépkocsikat környezetvédelmi, vagy más okból kitiltották.

A holland szabályok szerint a kerékpárút akkor önálló, ha legalább 10 m távolságra húzódik a gépjárműves útpályától.

Önálló kerékpárút legkisebb szélességi méretei a kerékpárforgalom függvényében a CROW szerint:

Csúcsórai forgalom (kp/h/kétirány) Min. burkolatszélesség (m)
0-50 1,50
50-150 2,50
150-350 3,50
>350 4,50

Önálló kerékpár+moped út legkisebb szélességi méretei:

Csúcsórai forgalom (kp+smkp/h/kétirány) Min. burkolatszélesség (m)
0-50 2,00
50-100 3,00
100-300 4,00
>300 5,00

Mindkét változatnál: 2,50 m szélességig szintbeni padka szükséges a kitérések biztonsága miatt.

A hollandok a két forgalmi irányt elválasztó termoplasztik, vagy beépített (az oldószeres festék náluk nem ajánlott kategória) szaggatott vonalat – amely hivatásforgalmi kerékpárúton elvárás – 0,10 m szélességben az alábbi kiosztással tervezik:

 • normál vonal: 0,30 m jelzés, 2,70 m kihagyás
 • figyelmeztető vonal: 2,70 m jelzés (festés, beépítés), 0,30 m kihagyás

Figyelmeztető vonal olyan szakaszokon szükséges, ahol nagyobb a frontális ütközés kockázata, pl. rosszul belátható ívekben.

A kerékpárút szélét jelző 0,10 m széles vonal pedig ott, ahol nincs közvilágítás a kerékpárúton. A vonalat a kerékpárút szélétől (szegélyétől) 0,10 m-re festik föl.

Az önálló kerékpárút pollerezése, védelme a jogosulatlan használattól mindig fontos.

AZ OLDAL CÍMKÉPE

A kerékpárutakat ismertető oldalunk címképéül különleges, bár itthon sem ismeretlen helyzetet ábrázoló fotót választottunk.

Világszerte gyakori, hogy fölhagyott vasútvonalak helyén (töltésén) építenek kerékpárutakat. Ilyen önálló kerékpárút létesült 2016-ban Hollandiában, az Oosterspoorbaan, azaz a Hilversum – Lunetten (Utrecht) vasútvonal egyik kétvágányú szakasza helyén, Abstederdijk és Koningsweg között.

Tanulságos, hogy nem csupán kerékpárutat építettek, hanem komoly szabadidőparkot is.

A fotó előterében az egykori vasútvonal útátjárója ma már közúti csomópont: a vasútvonal helyén létesült kerékpárút nyitott kerékpársávos útszakaszt keresztez.

Még látszanak a régi felsővezetéki oszlopok és kereszttartók, alattuk terül el a kerékpárút:

 • szélessége a szélesebb, cargo és utánfutót vontató kerékpárok számára is megfelelő,
 • a nagy szélesség könnyűvé teszi egymás biztonságos előzését,
 • burkolata kitűnő minőségű, tükörsima aszfalt,
 • a kopóréteg anyagában színezett, a felület rendeltetésére utal
 • a forgalmi irányok határát jelző vonal a funkcióját ugyanúgy betölti, mint a hazai, mégis festéktakarékosabb.

A másik vágány helyén gyalogút van (a képen jobbra).
Érdekes megfigyelni a gyalogút szélén, kvázi annak szegélyeként a régi sínszálakat.

A fényképet készítette Andrew Reeves-Hall.

Utoljára módosítva: 2022-02-21 15:21