Kerékpárforgalomra is megnyitott autóbusz forgalmi sáv


Magyarországon Kerékpárral is használható autóbusz forgalmi sáv jelzőtáblával megjelölt olyan különleges forgalmi sáv, amelynek burkolatán a fehér színű BUSZ szövegű felfestéseket sárga színű, kerékpárt ábrázoló torzított járműjelképek felfestésével egészítették ki.

Az ilyen forgalmi sávban a menetrend szerinti autóbuszokon, a kerékpárokon, kétkerekű motorkerékpárokon és segédmotoros kerékpárokon kívül csak a személytaxik, mentő- és betegszállító, tűzoltó és katasztrófavédelmi, valamint a rendőrségi gépjárművek közlekedhetnek, más járművek csak kanyarodáskor vehetik igénybe.

A sáv szélességétől függően két változata lehetséges:

  1. Keskeny közös sáv. Ha a sáv nem szélesebb 3,25 méternél, az autóbuszok és a kerékpárok egymás mögött közlekednek, az autóbusz csak sávváltással tud a kerékpár elé kerülni. Az ilyen sávokban a BUSZ-szöveg és kerékpárjel felfestések egymás alatt vannak.

  2. Széles közös sáv. Ha a sáv 4,25 méternél szélesebb, akkor az autóbusz a sávon belül biztonságos oldaltávolságot tartva tud elhaladni a jobbra tartva közlekedő kerékpár mellett. Ez tehát a kedvezőbb megoldás, ám a helyi kötöttségek miatt gyakorta nem valósítható meg. Az ilyen sávokban a kerékpárjel felfestések mindig a BUSZ-szövegtől jobbra vannak.

Előnyei:

  • A közös használatú busz- és kerékpársáv a fenntartható közlekedést erősíti. Tekintve, hogy a személyautókat, teherautókat veszi ki a többi jármű közül, pontosabb, előnyösebb lenne ezt a sávot nem is buszsávnak, hanem az előnyben részesített úthasználók, vagy a fenntartható közlekedés sávjának nevezni.

  • Gyorsul, mert folyamatosabbá válik az autóbuszok közlekedése. A buszsáv révén nyert idő nem a busz nagy sebességének, hanem annak köszönhető, hogy a busz az araszoló kocsisor mellett elhaladva akár több lámpaváltást is elkerülhet. A busz és a kerékpár találkozása nem többlet konfliktus, az előny főként a hosszirányban rendkívül felület-igényes (a forgalmi sávot megtöltő) személyautók kizárásából adódik.

  • Biztonságosabban lehet kerékpárral közlekedni. Ahol úgy jelölnek ki autóbuszsávot, hogy nem gondoskodnak a kerékpárközlekedés megoldásáról, a kerékpározókat súlyosan veszélyes helyzetbe hozzák. Ilyenkor a kerékpár vezetőjének a KRESZ szerint az eggyel beljebbi sávban kell haladnia, ami számára életveszélyes. Ha így tesz, hamar harapófogóba kerül: jobbról a busz, balról más jármű közé szorulhat. A kerékpárvezetők túlnyomó többsége ilyen helyzetben ezért szabálytalanul ugyan, de a buszsávot használja. A kényszerű, hallgatólagos szabályszegés csak a közlekedési morál rontására jó. Buszsáv kijelölése esetén ezért ahol nincs ennél biztonságosabb megoldás, mindig be kell engedni a kerékpárokat a buszsávba.

  • Autóbusz és kerékpár átlagsebessége közel azonos. (Míg a kerékpározó kisebb sebességgel, de viszonylag folyamatosan halad, a busz haladását széttördelik a gyakori megállóhelyi tartózkodások.)

  • Hátrányai

  • A keskeny közös sáv hátránya, hogy hosszabb, jelzőlámpás csomópontoktól és megállóhelyektől mentes szakaszokon a kerékpár feltarthatja az autóbuszt.

Hol érdemes alkalmazni?

Mindenütt, ahol a Forgalomszabályozási műszaki szabályzat alapján az autóbuszsáv jogszerűen kijelölhető. Előny, ha a sáv szélessége kisebb mint 3,25 m, vagy meghaladja a 4,25 métert. A 3,25 – 4,25 m közötti sávszélesség azért kedvezőtlen, mert a buszvezető számára a rendelkezésre álló szélesség ilyenkor becsapós, a kerékpározó sávon belüli megelőzésének lehetőségét sejteti, azonban a biztonságos oldaltávolság hiánya miatt fennáll a kerékpározó elsodrásának veszélye.

Az autóbuszforgalom gyorsítása és a kerékpárforgalom biztonsága közötti ellentét csak látszólagos. Különösen olyan szakaszokon, ahol a megállóhelyek sűrű kiosztása és a táblás, jelzőlámpás csomópontok gyakorisága miatt az autóbuszok haladása egyébként is széttördelt, a kerékpárok okozta időveszteség minimális.

Fontos, hogy közös használatú sávok kijelölését követően mind a buszvezetőknek, mind a kerékpározóknak megtanítsák a helyes közlekedési viselkedést.

Milyenek a holland közös használatú autóbusz-kerékpársávok?

Semmilyenek. A fenntartható biztonság homogenitási (biomechanikai) alapelvével nem egyeztethető össze a nagy tömegkülönbség, ezért Hollandiában nem alkalmazzák a közös használatú autóbusz-kerékpársávokat, sőt, arra törekednek, hogy még a személygépkocsikat is külön buszsávokkal elválasszák a buszoktól.

Utoljára módosítva: 2022-06-11 13:59