Egyirányú gépjárműforgalmú út


A modern városi közlekedésben utak járműforgalmának egy irányra korlátozása, azaz egyirányú járműforgalmú utak kijelölése több okból is elterjedt gyakorlat. Ilyen okok:

 • a gépjárműforgalom folyamatosságának biztosítása nagy forgalmú, de kis szélességű utakon,

 • a gépjármű-közlekedés fenntartása szűk utcákban, ahol a szemből jövő gépkocsik számára nem elegendő a hely,

 • az átmenő forgalom kizárása (forgalomcsillapítás, ilyenkor a kijelölt forgalmi irányt szakaszosan változtatják),

 • várakozósávok kialakítása.

Az egyirányúsítás a városi gépjármű-közlekedés szempontjából fontos forgalomszervezési megoldás, ám a kerékpár-közlekedést, amely sajátosságai miatt a kerülőutakra nagyon érzékeny, visszavetheti.

Mivel azonban a kerékpár-közlekedés nem okoz forgalmi torlódást és nem károsítja a környezetet, a kerékpárok parkolása nem igényel külön forgalmi sávot, a forgalom egyirányúsításának indokai nem értelmezhetők a kerékpárokra.

Ezért a kerékpár-közlekedés fejlődésének előmozdítására szolgáló egyik legfontosabb intézkedés, amikor a kerékpárokat kiveszik az egyirányúsítás hatálya alól. Hiszen alaposabban átgondolva kiderül, hogy az egyirányú járműforgalmú utak jelentős részénél valójában semmi sem indokolja, hogy az egyirányúsítás a kerékpárokra is kiterjedjen, ennek céljai akkor is teljesülnek, ha a korlátozás a kerékpárokra nem vonatkozik.

Ez a fölismerés Nyugat-Európában már több évtizedes.

Emellett a forgalmi rend mellett Belgium talán még a többi országban szokásosnál is komolyabban elkötelezte magát. Az ottani szabályok – a tapasztalatok alapján – fokozatosan bővítették a kijelölés lehetőségeit. 1991-től volt alkalmazható ez a forgalmi rend, az első (kedvező) tapasztalatok alapján 1998-ban először miniszteri körlevél ajánlotta alkalmazását, majd 2004. július 1-jétől rendeletileg tették kötelezővé minden olyan egyirányú járműforgalomra berendezett utcában, ahol a pályaszélesség meghaladja a 3 métert és az engedélyezett sebesség nem több 50 km/h-nál. Érdekes még, hogy 2002-től a korábbi 3 méterről 2,6 m-re csökkentették a kerékpáros kétirányúsításhoz szükséges legkisebb útpálya-szélességet (2,6–3,0 m között azonban nem kötelező, hanem csak lehetőség a kijelölés).

Kijelölése:
Alapszabály, hogy a kerékpárvezetőnek mindig a saját menetiránya szerinti jobb oldalon kell közlekednie.

Egyirányú gépjárműforgalmú úton a kétirányú kerékpár-közlekedést mindkét irányból jelzőtáblával kell engedélyezni:

 • a kijelölt gépjárműforgalmi irányban az Egyirányú forgalmú út jelzőtábla alatt Kétirányú kerékpáros forgalom kiegészítő táblával,

 • a gépjárműforgalom irányával ellentétes irányból a Behajtani tilos jelzőtábla alatt elhelyezett Kivéve kerékpár kiegészítő táblával.

A jogszabályok, útügyi műszaki előírások és a helyi adottságok szerint a gépjárműforgalommal szemben haladó kerékpárok által igénybe vehető útfelület:

 • vagy nincs külön kijelölve burkolati jellel,

 • vagy az úttestre felfestett sárga színű kerékpárjelképek (a szükséges helyeken útirányjelző nyilakkal kiegészítve) pozícionálják a kerékpárokat,

 • vagy kerékpáros nyom burkolati jelek jelzik a kerékpárvezetők számára az ajánlott haladási nyomot,

 • vagy sárga színű folytonos vonallal jelölt kerékpársávban kell haladni (ennek a vonalnak az átlépése tilos, ahol bármely okból biztosítani kell, hogy a vonal átléphető legyen, a felfestés szaggatott).

Előnyei:

 • A kerékpározás érzékeny a kerülőutakra. A forgalom egyirányúsításának gépjárművekre korlátozásával egész lakóövezetek, összefüggő belvárosi területek kerékpárral való, kerülőutaktól mentes átjárhatósága biztosítható.

 • A közlekedés biztonságát növeli, hogy ezáltal a kerékpározók a fő közlekedési utakkal párhuzamos kisebb jelentőségű (és gépkocsiforgalmú) utcákban tudnak közlekedni.

 • Az egyirányú járműforgalmú utak kétirányú kerékpározás előtti megnyitása kíméli a város pénztárcáját is: nyilvánvalóan olcsóbb megoldás, mintha külön kerékpárutakat kellene építeni.

Hátrányai:

 • Nincsenek.

Hol érdemes alkalmazni?

Minden olyan egyirányú járműforgalmú úton, ahol a kerékpározás egyirányúsítására nincs szükség, és hálózati szempontból a kétirányú kerékpározás engedélyezésének értelme, előnye van (=a kerékpározók kerülőutak megtételét spórolhatják meg).

AZ OLDAL CÍMKÉPE

Kerékpározó halad a gépjárművek forgalmi irányával ellentett irányban, miközben a kép előterében valaki az utcát keresztezi biciklijével.

A barátságos életkép (Robin Oode felvétele, unsplash) látványosan mutatja, hogy ehhez a forgalmi rendhez a legtöbb esetben nincs szükség költséges beavatkozásokra, csupán akaratra.

És ez az a forgalmi rend, amelyről bőségesen mutathattunk volna hazai, sőt miskolci felvételt is, mert az utóbbi évtizedben szerencsére nálunk is egyre gyakrabban találkozunk vele.

Utoljára módosítva: 2022-09-24 06:54