Y-híd: 2013-ban hiába szóltunk :-(


A Kerékpáros Miskolc Egyesülettel együtt immár egyre több civil szervezet és magánszemély emeli föl hangját az Y-híd beruházás miatt. Ugyanakkor kaptunk olyan kritikát is, hogy miért most szólunk, miért nem a beruházás előkészítésének korai időszakában? Nos, mi már 2013-ban szóltunk…

Megkerestük a NIF-et, akik 2013 márciusának elején még készségesen válaszoltak is.

Egyebek között ezt írták:

“Az Y felüljáró a kerékpárosok biztonságát nem javítja, de ennek nem is ez a fő célja. A kerékpárosokra nem itt, hanem a Szinva-parti kerékpárúton számítunk. A Vörösmarty utcai felüljáró helyett új, 2×2 sávos felüljáró épülne, de nagyon szűk a hely, kerékpársáv már nem fér el rajta.”

“A Szinva-parti kerékpárút a biztonság és a kényelem szempontjából lényegesen jobb, mint egy országos főúttal együtt vezetett nyomvonal. Martintelep felőli kapcsolatát, a vasúti pálya keresztezését a jelenlegi, MVSC-pálya felé vezető gyalogos aluljáró átépítésével oldanánk meg.”

“A gyalogos forgalom biztonsága érdekében az aluljáróban nem lehet kerékpározni, de az akadálymentesség érdekében kiépített rámpák, illetve a lépcsőkar melletti babakocsi-feltoló sínek a kerékpárosok kényelmét is szolgálják.
Fontos tudni, hogy az aluljáró átépítése független az Y-felüljárótól, erre majd a vasútállomás átépítésekor nyílik lehetőség. Ez külön projektben valósul meg, egyelőre ismeretlen időpontban. Az átépített aluljáró és Martintelep kapcsolata további egyeztetést igényel az ingatlantulajdonos MÁV és a Város között. Ezt most nem kívántuk megoldani”

“A felüljáróról a Kandó tér felé rámpa támfalak között épülne, de ezt az általános iskola mellett megszakítjuk, az itt épülő 50 méter nyílású híd alatt a kerékpárutat tovább lehet majd vezetni.”

Akkor a NIF jelezte: az ilyen projekteknél a civil vélemények becsatornázását fontosnak tartják, de ezt alapvetően a városnak kellene megtennie, és az észrevételeket továbbítania a NIF számára.

A NIF — érzékelve, hogy a város (akkori) főépítésze a legkevésbé sem nyitott — felajánlotta, hogy közvetlenül nekik is elküldhetjük véleményünket, javaslatainkat. Ez akkor meg is történt. Az utolsó információ erről az volt, hogy a NIF továbbította a felvetéseinket a tervezőnek.

Sikerült eljutnunk 2013. március 26-án a Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségén szervezett fórumra (amelynek helyszíni bejárás volt a neve). Ott először bemutatták a terveket, azonban kerékpárról szó sem esett.

Ezután az érintett ingatlan-tulajdonosok mondhatták el véleményüket. Mire a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselője szólhatott, a hangulat durván paprikás volt. Az indulatok leginkább azután szabadultak el, miután az egyik tulajdonos úgy fogalmazott, hogy ha kinyújtja a kezét az ablakon, akkor kezet tud majd fogni a hídon haladó autósokkal, mire a város akkori főépítésze annyit mondott, hogy 3,5 m távolságból nem lehet kezet fogni.

Ugyanő a mi felvetéseinkre azt válaszolta, hogy majd kapunk egy aluljárót a Tiszai alatt, amitől elérhetjük a Szinva parti kerékpárutat. De ha akarunk lifttel fel is vihetjük a bringát a felüljáróra, ahol tolhatjuk a járdán. (Az aluljárónak már akkor sem volt kivitelezési időpontja, most sincs, valójában teljesen bizonytalan, egy vasútépítési projekt része, aminek nincs fedezete. A liftet viszont a mostani tervek is tartalmazzák…)

Ez a válasz egybecseng azzal a válasszal, amelyet egy másik levelünkre Miskolc akkori illetékes alpolgármesterétől kaptunk, ebből idézünk:

A közlekedési felügyelőségnél botrányba fulladt rendezvényt követően a felügyelőség felajánlotta, hogy fogadja a tárgyban az egyesület nyilatkozatát, ezt el is készítettük, és el is küldtük nekik.

Eredménye nem lett.

Az igazsághoz persze az is hozzá tartozik, hogy nemcsak a mi észrevételeinket hagyták figyelmen kívül, és nemcsak 2013-ban, hanem 2016-ban pl. az MVK Zrt. kérését is, amint azt a 2016. február 22-én a városházán tartott koordináció emlékeztetője is tartalmazza:

“A Miskolci Városi Közlekedési Zrt. erre a csomópontra (ti. Vörösmarty/Kisfaludy jelzőlámpás csomópont) vonatkozó építési engedélyben szereplő javaslatai (buszöblök csomóponthoz közelebb történő elhelyezése, buszöböltől csomópontig buszsáv kialakítása) a tervezésnél nem kerültek figyelembe vételre.”

Jó magyar szokás szerint megkerülve az egyenes fogalmazást. Nem X vagy Y döntése, ellenzése miatt, hanem csak úgy általában nem került figyelembe vételre…