Új kedvencünk: a céges bringa!


Városaink egyre tragikusabban fulladnak bele a kezelhetetlenné duzzadó autócunamiba. Egyre többen és többen választják napi munkábajárásra, ügyintézésre az autót, nagyságrenddel több felületet igénybe véve, súlyosan szennyezve a környezetet, az önmaguk által generált dugókban nem kímélve egymás idejét és idegrendszerét.

Persze nem véletlenül jutottunk a fenntarthatatlanság eme zsákutcájába. Az autóipari lobbi sok évtizede folytatja vágykeltő marketingjét, és sikerült elérniük, hogy a gazdasági és a társadalmi feltételrendszer minden szempontból az egyéni autóhasználatot támogassa. A vezető beosztásban dolgozók számára természetessé vált a cégautó, nemcsak a gépkocsiért, de annak fenntartásáért és még az üzemanyagért sem kell fizetniük. (Valakinek persze kell fizetnie: fizeti tehát az egész társadalom, azok is, akik egyáltalán nem autóval közlekednek – hiszen beépül az árakba.) Azon tömegek számára pedig, akik nem kapnak cégautót, a megtett kilométerek alapján adható támogatás.

Ezek, és sok más tényező, így például a városok közlekedési hálózatának kialakítása, a forgalomszabályozás, stb. miatt ma a társadalmilag hasznos, fenntartható közlekedési módok, a közösségi közlekedés és a különféle mikromobilitási eszközök használata súlyos versenyhátrányban van a hasznai mellett súlyos környezeti, egészségi és társadalmi károkat okozó tömeges egyéni autóhasználattal szemben.

E versenyhátrány lefaragásának egyik – önmagában nem elegendő, mégis nagyon fontos – eszköze két, január elsején hatályba lépett jogszabálymódosítás.

A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Az új lehetőség jogi alapját a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. mellékletében találod meg.
Idézet a mellékletből:
"8. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:
...
8.44. kifizető által biztosított – kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített – kerékpár magáncélú használata."

Szintén fontos a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása.
A 3. melléklet B) része [A 8.  § (1)  bekezdés d)  pontjának alkalmazásában a  vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen:] új ponttal egészült ki:
„9. az  adózó által a  vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve vezető tisztségviselője, tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az  adózóval korábban munkaviszonyban álló, a  Tbj. 4.  § 17.  pontja szerinti saját jogú nyugdíjas, valamint az  említett magánszemélyek közeli hozzátartozója részére bármely módon biztosított – kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített  – kerékpár vásárlása, átadása, használata, fenntartása és üzemeltetése révén felmerült költség, ráfordítás (ideértve az  azzal összefüggő, törvényen alapuló, az  államháztartás valamely alrendszere számára történő kötelező befizetést is);”

Most összefoglaljuk, hogy mit jelent ez a gyakorlatban a munkavállaló és mit a munkaadó számára.

1. A munkavállalói előnyök

 • A munkavállaló egyetlen fillér kiadása nélkül használhat olyan járművet, mellyel gyors, környezettudatos módon oldhatja meg napi közlekedését.

 • Ez a jármű akár hagyományos, akár elektromos rásegítésű kerékpár is lehet (de csak kerékpár, tehát 300 W motorteljesítményig).

 • A kerékpár nem lehet a munkavállaló tulajdonában, azt csak használatra kaphatja a cégétől. Ez első pillantásra hátránynak tűnhet, de hozzátesszük, hogy a kerékpár üzemeltetésére, javítására, alkatrészeire fordított pénzt a munkáltató költségként elszámolhatja. Így várhatóan lesznek olyan cégek, amelyek ezeket a költségeket is átvállalják munkatársaiktól.

 • Hasznos tudni, hogy a céges kerékpárt a munkavállaló a jogszabály alapján nemcsak munkába járáshoz, hanem szabadidejében, szabadidős célra is használhatja, sőt, családtagjai használhatják – föltéve, hogy a munkaadó nem korlátozza a szabad felhasználhatóságot, hiszen erre, mivel a kerékpár a munkaadó tulajdona, joga van.

2. A munkaadói előnyök

 • A társasági adóról szóló törvény módosításánek eredményeként a kerékpár beszerzése és üzemeltetése érdekében fölmerült költségek a vállalkozás érdekében fölmerült költségként számolhatók el. Így tehát a céges kerékpárok költségei leírhatók a társasági adóból.

 • Az adómentes kerékpárhasználatot a munkaadó KKKR szolgáltatás (közbringa rendszer) segítségével is biztosíthatja. Ennek feltétele, hogy a közbringához kapcsolódó számlának a kifizető (munkáltató) nevére kell szólnia.

 • A munkába kerékpárral járók növekvő aránya enyhíti a gépjárműparkolási gondokat, javítja a munkahelyi légkört. A rendszeres mozgás eredményeképp javul a kerékpározó munkavállalók egészségi és mentális állapota, hatékonyabbak a munkavégzésben és kevesebb táppénzes órára esnek ki.

3. Amire még érdemes figyelni

 • Nem alkalmazható az új lehetőség kerékpárnak nem minősülő mikromobilitási eszköz megvásárlására és fenntartására, ilyen pl. a roller, vagy e-roller.

 • Nem minősül adómentes juttatásnak, ha a munkavállaló saját nevén bérli a kerékpárt, és a munkaadó a bérleti díjat meg kívánja számára téríteni.

 • A munkavállalók számára használatba adásra vásárolt kerékpárok áfáját csak olyan arányban lehet levonni, amilyen arányban a kerékpárt a gazdasági tevékenységre használják. A munkába járás nem minősül ilyennek. Ha például egy kerékpárt a munkavállaló 80%-ban saját célra (munkába járásra, kirándulásra, stb.) használ, 20%-ban pedig a cége érdekében közlekedik vele (pl. üzleti levelet kézbesít, tárgyalásra megy, stb.), akkor a kerékpár áfájából csak az arányos rész vonható le.

 • Ha a munkaadó a kerékpárt térítés nélkül a munkavállaló tulajdonába adja, a munkavállalónak adóköteles jövedelme keletkezik, amely után a munkavállalónak személyi jövedelemadót kell fizetnie. Ha pedig a munkaadó korábban levonta a kerékpár áfáját, akkor neki az ingyenes átadáskor áfafizetési kötelezettsége keletkezik. Látható, hogy ez egyik fél számára sem előnyös.

 • Az európai kerékpárpiacon komoly áruhiány van, ezért érdemes az új lehetőségen mielőbb elgondolkodni és gyorsan dönteni, mert a várhatóan tovább növekvő vásárlói igények kielégítése szinte biztosan akadályokba fog ütközni.

A POSZT CÍMKÉPE

Címképünk forrása: Вальдемар a Pexels gyűjteményéből.