Kerékpárút-tervek Miskolcon 6.


A miskolci Róna, Előhegy és Kondor Béla utca a város legfontosabb kelet–nyugati irányú kerékpárközlekedési főtengelyének fontos elemei – ezzel persze semmi újat nem mondtunk. Ez a szakasz sokáig kellemesen kerékpározható volt, azonban a legutóbbi években már itt is nőtt a gépkocsiforgalom, és sajnos a sebessége is. Ez növelte a szakasz konfliktusosságát, így örvendetes, hogy beavatkozás történik.

A szakaszra vonatkozóan a tervek kerékpáros nyomok fölfestését irányozzák elő. ezek a burkolati jelek persze nem oldanak meg semmit, a projektnek több okból mégis van értelme:

  • egyrészt lesznek csillapító, a gépkocsiforgalom vadságát szelidítő intézkedések is,
  • másrészt várunk rövidzárakat, ún. shortcutokat is.

Nézzük részletesebben!

1. A tervezési terület

A tervezési terület a Táncsics tér és a Nagy Lajos király útja csomópontjában kezdődik és a Bertalan utcáig tart.

2. Csillapító beavatkozások

A csillapítás legfőbb célja, hogy a szakaszon közlekedő gépkocsik ne lépjék túl a 30 km/h sebességhatárt. Ezáltal csökken a gépkocsik és a kerékpárok sebességkülönbsége, nő a biztonság.

A Kondor Béla utcán forgalom elől elzárt területre helyeznek ki virágosdézsát úgy, hogy a dézsától jobbra maradjon hely a kerékpárok elhaladására. Ezt a megoldást itthon és külföldön is sokfelé sikeresen alkalmazzák, itt azonban csak 1 pár lesz, erősen kérdéses, hogy ez mire lesz elég.

Szintén 1 pár csillapító elem szerepel a terveken az Előhegy utcára, ráadásul nem optimális helyen (az Erdélyi utca torkolatánál), és ez az út kisebb keresztmetszeti szélessége miatt egyszerű sávelhúzás lesz.

A Róna utcán nem terveztek csillapítást.

3. Rövidzárak

A szakaszon több rövidzár megvalósításával is segíthetők a kerékpárral, rollerrel közlekedők. A rövidzárak olyan, jellemzően nagyon rövid kerékpárút-szakaszok, amelyek segítségével kerülőutak takaríthatók meg, így csökken az eljutási idő, javul a mikromobilitás versenyképessége. A Kerékpáros Miskolc Egyesület három ilyen rövidzárra tett javaslatot.

A tervdokumentációban 1. jelű kerékpárútként szereplő szakasz az Árpád utcai szolgáltatóközpont és az első szalagház közötti parkolóba vezet be a Kondor utcáról, ezáltal akár a Köln utcáig lehet majd eljutni, nő a hálózatosság.

A 2. jelű, 52 m hosszú kerékpárút a Róna utcából köt be a Munkás utcába, körülbelüli helyén van is kijárt ösvény, ez tehát ún. kívánságútvonal (desire line), a felhasználók által jelzett igény megvalósítása.

Nagyon örülünk, hogy a beruházó ezt a két javaslatunkat elfogadta és meg is valósítja. (A 2. jelű kerékpárút érdekében pedig reméljük, megvalósítását nem lehetetleníti el az ottani ingatlanokon folyó parkolós mutyi.)

Nehezebb dió a harmadik javaslatunk, ez ugyanis a tervezési terület határán fekszik. Itt mintegy 40 m hosszban kellene kétirányú kerékpárutat építeni, akár a projektben, akár a projekt keretein kívül.

Az általunk javasolt rövidzárt élénkzölddel ábrázoltuk

A képen élénkzölddel ábrázolt útvonal értelmét nem kell magyarázgatnunk, szépen látszik, hogy nemcsak útvonalrövidítéssel jár, hanem kiváltja a Bertalan utcán hosszirányban történő kerékpározást, és legfőképpen a balra kanyarodást.

Ezt a rövidzárat sokszor kértük és sok ígéretet kaptunk rá. Arról, hogy tervezése megkezdődött volna, nem tudunk, de azért reménykedünk, hogy végül megvalósul.

(Folytatjuk.)