Kerékpárút-tervek Miskolcon


2017-ben írta ki a Miskolc Holding Projektigazgatósága (amely közben megszűnt, illetve napjainkban a városháza Pályázati Főosztályaként működik tovább) annak a nyolc nyomvonalnak a tervezési diszpozícióját, amelyek engedélyezési terveit 2019-ben véleményeztük, és amelyek kiviteli tervei 2020–2021-ben készültek el. A város déli, nyugati és keleti része is érintett.

A projektek komoly késésben vannak, de lassan kezdenek a megvalósítás fázisába jutni.

SZÉLES VAGY KESKENY?

Miskolc meglévő kétirányú kerékpárútjai, no meg a gyalog- és kerékpárutak sárga folytonos vonallal elválasztott kerékpározási felületei jellemzően 2,00 m szélesek. Csak egy 3,00 m széles szakasz van: a Szinva mentén a Tiszai pályaudvar és a Gömöri vasút aluljárója közötti kb. 600 méter. Van viszont 2,00 m-nél keskenyebb is, a Szinva-terasznál.

A mostani projektekben – igazodva az előírások módosulásához és biztosítva a megváltozott kötelező minimálszélességeket – 12–15%-kal szélesebb kerékpárutak fognak épülni.

Ez nagyon fontos változás, mert ez a plusz 25–30 cm jelentősen növeli a kerékpározás biztonságát és komfortját. Azért is időszerű, mert egyre több a szélesebb kormányú, és az utánfutót vontató bicikli, vagy éppen a cargo.

Ám pusztán a tényszerűség kedvéért, az ünneprontás szándéka nélkül muszáj azt is hozzátenni, hogy Nyugat-Európában kétirányú kerékpárutakat ma már jellemzően 3,00 m, vagy nagyobb szélességben építenek, a gyorsforgalmi kerékpárútvonalak (bringasztrádák) kerékpárútjai pedig akár 4,00 m-nél szélesebbek. Gyorsforgalmi kerékpárútvonalként Miskolcon leginkább az északi, a keleti és a déli, a főútvonalak melletti közvetlen kapcsolatok jönnének számításba – közülük az északi irány egy korábbi, tragikusan sikertelen projektben készült el, a keleti és a déli azonban a mostani projektek között van.

Délen az egyik projektelem a Miskolcot Harsánnyal és Kisgyőrrel összekötő kerékpárút Miskolcról kivezető 2,5 km-es szakasza, amely a Miskolc – Kisgyőr – Cserépfalu – Eger közötti útvonal Miskolc által megépítendő része. Ennek rövid ismertetésével kezdjük a város projektjeit bemutató sorozatunkat.

A tervezett nyomvonal kifejezetten egyszerű, ahogy követhetitek is a címlapkép térképvázlatán. A tervezési szakasz kezdőpontja a Mérnök utca vége, a nyomvonal innen 155 méter hosszban erdészeti úton vezet, az ezt követő szakasz már végig kerékpárút.

A 3,00 m széles burkolatú erdei utat követően a kerékpárút tervezett burkolatszélessége 2,30 m, melyhez mindkét oldalon 0,5 m széles padka járul.

A tervezési szakaszon kissugarú ívek (kanyarulatok) nincsenek, meredekebb emelkedő egy helyen van, 42 méter hosszban 9%-os.

(Folytatjuk)

A SOROZAT CÍMKÉPEI

A miskolci projekteket bemutató sorozat posztjainak címképei az éppen tárgyalt nyomvonalat ábrázoló műholdképek. Ezekhez a Google Maps kivágatait használtuk, amelyeken világoszölddel tüntettük föl a tervezett nyomvonalakat.

Készítette: Vascsák Roland