Kerékpárút-tervek Borsod-Abaúj-Zemplénben 4.


A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által terveztetett útvonalak

A tervek elkészítésével a megyei önkormányzat az RT-PLAN Kft.-t bízta meg. Nem tűnt úgy számunkra, hogy a megye szakmailag kézben tudta volna tartani a terveztetést, kritikusan alacsony színvonalú terveket kaptunk, nagyon durva hibákkal, amelyek nem csupán a kerékpárforgalmi tervezés hiányos ismeretéről, hanem pl. alapvető rajztechnikai hiányosságokról és a precizitás hiányáról is árulkodtak. Szerencsére a tervbírálatot lebonyolító ÁÖFK is észlelte a bajokat, és sikerült elérni komoly javításokat a tervekben.


4. Nagycsécs – Muhi – Ónod


Nem sokkal Nagycsécs település Muhi felőli közigazgatási határa előtt véget ér az a kerékpárút, amely műszaki színvonalát tekintve ugyan minden kritikán aluli, de legalább lehetővé teszi a jogszerű kerékpározást a 35 j. út mellett, amelyen jelzőtábla tiltja a kerékpározást. Így tehát Nagycsécstől észak felé jelenleg nincs továbbhaladási lehetőség. Ezért fontos a tervezett ónodi kapcsolat.
A tervezés terület tehát a 35 j. út régi kerékpárútjához kapcsolódva, Nagycsécs északi szélétől indul és Ónodon a Rákóczi és a Nyéki utcák csomópontjáig tart.

A teljes útvonal négy szakaszra oszlik:

  • az 1. szakasz a kezdőponttól Muhi lakott terület határáig tart a 35 és a 3606 jelű utak keleti oldala mellett, és egyoldali kétirányú, 2,30 m burkolatszélességű kerékpárutat jelent, 0,5 – 0,5 m padkával,
  • a 2. szakasz Muhi lakott területén vezet, 1,25 m-es irányhelyes egyszerű kerékpársávval, 0,5 m padkával,
  • a 3. szakasz Muhit köti össze Ónoddal, a 3606 jelű út mellett vezetve, műszaki paraméterei azonosak az 1. szakaszéival,
  • a 4. szakasz pedig Muhi belterületén a 3602 és 3606 j. utak csomópontjáig, tehát a nyékládházi elágazásig tart, műszaki paraméterei a Muhi belterületén, a 2. szakaszon tervezettekkel azonosak.

Bár az engedélyezési terv első változata nagyon problémás volt – nem tartalmazott például forgalomtechnikai helyszínrajzokat, tűzcsapokat hagytak a kerékpársávban, stb. –, számos hiányosságot sikerült kijavíttatni, így reményeink szerint biztonságos létesítmény épülhet.

(Folytatjuk)