Ezt üzenik a miskolciaknak a polgármesterjelöltek a közlekedésről


Beharangozó posztunkból már ismert, hogy megkérdeztük Miskolc polgármesterjelöltjeit, mit tennének a város közlekedésével, ha nyernének.

Megkeresésünkre válaszoltak:

 • Dr. Barkai László

 • Tóth-Szántai Józef

 • Varga Andrea Klára

Megkeresésünket nem méltatta válaszra:

 • Dohány András

 • Fintor Zsolt

 • Lehoczki-Spider László

 • Pakusza Zoltán

Mit tennének Miskolc polgármesterjelöltjei a város közlekedésével?

(A jelöltek válaszait a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben közöljük.)

Általános kérdések

1. Mi a három legfontosabb célkitűzése a város vezetőjeként a közlekedés területén?

Varga Andrea Klára

 1. Fenntartható közlekedési módok erősítése.

 2. Érintettek bevonása a döntéselőkészítésbe.

 3. A kommunikáció, a társadalmi szemléletformálás erősítése.

Tóth-Szántai József

 1. Megszüntetjük a foltos miskolci utakat! Miskolc történetének legnagyobb újraaszfaltozási programját valósítjuk meg!

 2. Rendbe tesszük a tömegközlekedést, több busz és villamos jár majd! Mesterséges intelligencia bevonásával kiszámítható és csatlakozásokra épülő menetrendet alkotunk.

 3. Járat-seriffek fogják garantálni a biztonságot minden buszon, villamoson. Rendet, biztonságot és tisztaságot teremtünk a járatokon!

Dr. Barkai László

 1. A városi közlekedés túlnyomó többségének a közöségi közlekedés irányába terelése, melynek a fajlagos környezetterhelése a legkisebb.

 2. Miskolc belvárosát tehermentesíteni az átmenő forgalomtól és így a dugóktól.

 3. Biztonságos kerékpársávok kialakítása, mivel nem tartom elégségesnek a felfestéssel kialakított sávokat főleg, ha azok váltakozva a gyalogos és közúti sáv között kanyarognak.

2. Mit tart a három legsúlyosabb problémának Miskolc közlekedésében?

Varga Andrea Klára

 1. Parkolási és járműtárolási nehézségek.

 2. A közösségi közlekedés.

 3. Az alternatív eljutási lehetőségek korlátozottsága.

Tóth-Szántai József

 1. Miskolc útjai, utcái, járdái szinte már járhatatlanok. A rossz minőségű kátyúzás, valamint a megsüllyedt aknafedelek élhetetlenné teszik a városi közlekedést. Autóval, busszal, biciklivel, rollerrel vagy babakocsival lehetetlen zötykölődés nélkül közlekedni. A miskolci emberek visszajelzései alapján ezért úgy döntöttünk, hogy megválasztásom esetén első dolgunk lesz felmérni a miskolci utak állapotát, felszámoljuk az eddigi kátyúzási gyakorlatot, szintbe hozzuk az aknafedeleket és ütemezetten, nyugat-európai színvonalon újraaszfaltozzuk Miskolc útjait. Programunk megvalósításában Lázár János építési és közlekedési miniszter úr is támogatásáról biztosított a minap, miskolci látogatása alkalmával.

 2. Összehangolatlan a tömegközlekedés. A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK) Miskolc önkormányzati tulajdonú közlekedési társasága, a Miskolc Holding tagvállalata. Az MVK kritikus finanszírozási helyzetbe került 2024-re, nem áll rendelkezésére a közszolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges forrás már rövid távon sem. Fontos, hogy rövid távon kiszámítható finanszírozási keretek mellett tudjon tovább működni a társaság és jelentősen javuljon a szolgáltatási színvonal.

 3. Az állandó torlódások és a parkolási anomáliák. Mesterséges intelligencia és közlekedési szakemberek bevonásával zöldhullámokat alakítunk ki, csökkentjük a dugók számát, és rendet teszünk az élhetetlen parkolási viszonyokban.

Dr. Barkai László

 1. A tömegközlekedés lefedettségi mutatói nem kedvezően alakultak az elmúlt időszakban, természetesen mindezt annak ismeretében kell értékelnünk, hogy hatalmas állami forráselvonást szenvedett el Miskolc. E mellett a szervezettsége is javítható.

 2. A közlekedési csúcsok levezetése Miskolc kereszt alakú két keskeny főtengelye miatt nehezen megoldható. Ezt a helyzetet rontja, hogy a kereszt találkozásánál, a Búza téren és rávezető útjain torlódik fel Miskolc forgalmának nagy része

 3. Az alternatív közlekedési módok és az ezeket támogató belvárosi forgalomcsillapítás nem kaptak megfelelő teret.

3. Milyen főbb lépesekkel és milyen időtávon tervezi elérni az 1. pontban ismertetett célkitűzéseit, és megoldani a 2. pontban megjelölt fő problémákat?

Varga Andrea Klára

1: A fejlesztéseket folyamatosan kell megvalósítani, sosem fejeződnek be igazán. Az adott igényekre és szituációkra vonatkoztatva szükséges őket felülvizsgálni és ha kell, módosítani.

2: Hosszútávú folyamatról van szó és itt is igaz, hogy az igények függvényében kialakított stratégiák mentén, folyamatos felülvizsgálat mellett kell haladni.

Tóth-Szántai József

Minél előbb! Programunk megvalósításában Lázár János építési és közlekedési miniszter úr is támogatásáról biztosított a minap, miskolci látogatása alkalmával. Mint fogalmazott, „van egy csekkem nála, amit beválthatok belső útépítésre”. Ezt mielőbb be is fogom váltani, hiszen Miskolc útjai, utcái, járdái szinte már járhatatlanok. A rossz minőségű kátyúzás, valamint a megsüllyedt aknafedelek élhetetlenné teszik a városi közlekedést. Ez pedig a közlekedés minden résztvevőjére kihat! Autóval, busszal, biciklivel, rollerrel vagy babakocsival lehetetlen zötykölődés nélkül közlekedni Miskolcon.

Dr. Barkai László

1. Környezetbarát járműpark továbbfejlesztése a megkezdett folyamatokat folytatva, azonnal

2. A belváros elkerülését segítő meglévő nyomvonalak szélesítése, átjárhatóvá tétele, reális időtáv: 10 év

3. Azonnali forgalom csillapítás és kerékpársáv újra tervezés teljes Miskolcra. A legnagyobb problémák, beavatkozás sorrendjének szakmai tervezése, vizsgálata, majd társadalmi vitája majd prioritások kijelölése után a megvalósítás megkezdése lépésről lépésre

Kerékpár, mikromobilitás

4. Vállalja-e a meglévő kerékpárforgalmi hálózati elemek felülvizsgálatát, kapacitívvá, biztonságossá és komfortossá alakításukat, ha igen, milyen lépésekkel?

(Miskolc új kerékpárforgalmi hálózatának kialakítása 1997-ben a Miskolctapolcára vezető útvonal egy részének megvalósításával kezdődött. Azóta jelentősen bővült a hálózat, bár még mindig hiányoznak nagyon fontos elemek. A hálózat további bővítése mellett egyre súlyosabb probléma, hogy a meglévő elemek korszerűtlenek, konfliktusosak, helyenként balesetveszélyesek, indokolatlan kerülőutakat okoznak, kapacitásuk a növekvő kerékpárforgalom levezetésére elégtelen, nem komfortosak. Összességében mára a fejlődés gátjává váltak.)

Varga Andrea Klára

Igen, vállalom. Jelenleg is készülnek ilyen tervek. Fontos, hogy ezek az elemek úgy legyenek kialakítva, hogy azok vonzóak legyenek mind a gyalogosok, mind pedig a kerékpárosok számára. A kerékpárforgalmi létesítmények mellett kiemelt cél a meglévő közúti infrastruktúra kerékpározhatóságának megteremtése (forgalomtechnikai és építési beavatkozásokkal). A szemléletformálásnak itt is nagyon fontos szerepe van. Akkor kapnak ezek az intézkedések igazi jelentőséget, ha a lakosság részéről még erőteljesebb igény alakul ki rájuk. Létre kell hozni egy egységes közterületi keresztmetszeti rendszert, ami minden fejlesztésnél mintaként szolgálhat.

Tóth-Szántai József

A fenntartható jövő egyik legfontosabb alappillére a fenntartható közlekedés, ennek pedig elengedhetetlen eleme a kerékpáros közlekedés és a kerékpárút-hálózat. A hálózat több eleme elavult rendszerben létesült, így szükséges újragondolni a gyalogos-kerékpáros osztott felületeket, fejleszteni kell a fő tengelyek áteresztőképességét, akár útvonalmódosításokkal is. A kerékpárforgalmi hálózat esetében a további bővítés előtt a meglévő hálózatot kell elfogadható minőségűvé tenni, utána pedig el kell kezdeni a hálózat bővítését.

Dr. Barkai László

Igen, vállalom, összhangban az előző kérdésre adott válasszal

5. Miskolcon jelentős gondot okoz mind a forgalomvonzó létesítmények (belváros, üzletek, iskolák, egészségügyi intézmények), mind a közösségi közlekedés csomópontjai (B+R), mind a lakótelepek esetében a kerékpárok elhelyezésének megoldatlansága. Vállalja-e ezen probléma kezelését, ha igen, konkrétan milyen lépésekkel?

Varga Andrea Klára

A Miskolci Részvételi Költségvetés egyik győztes ötleteként kerékpártároló fog megvalósulni, ennek így már csak fenntartási kötelezettsége van. Ezt a projektet mintaként használva a tapasztalatok alapján ki kell dolgozni a fenntartás részleteit és ezekre alapozva tovább folytatni az új kerékpártárolók megépítését. Közösségi kerékpártárolókat kell létrehozni a közlekedési csomópontok mentén. Ezeket úgy kell kialakítani, hogy egyszerre lássák el a funkciójukat és biztonságosak is legyenek – a használó amikor visszatér is ott és úgy találja a kerékpárját, ahogyan ott hagyta.

Tóth-Szántai József

Komplexen kell kezelni a miskolci közlekedési problémákat, így nemcsak a parkolási helyzet, a közösségi közlekedés alacsony kihasználtsága, hanem a kerékpáros parkolás is a terv részét kell képezze és képezi is! Jól beazonosíthatóak azok a pontok a városban, ahol jelentősebb mértékben lehet és kell számolni a kerékpárt használókkal, így a kerékpárok elhelyezésének kialakítása, úgynevezett kerékpárparkolók kialakítása is ezeken a pontokon kezdődik meg. Ezek első körben az oktatási intézmények.

Dr. Barkai László

Igen vállalom, a nemzetközi gyakorlatban jól bevált fedett és fedetlen tároló szigetek kialakításával.

6. Vállalja-e, hogy ciklusa első félévében elindítja, és a szakterületért illetékes alpolgármester felügyelete alatt a teljes ciklusban működteti Miskolcon az aktív mobilitási kerekasztalt, legalább félévenkénti gyakorisággal? 

(Miskolcon 2019-ig működött a városi kerékpáros kerekasztal, mely a Kerékpáros Miskolc Egyesület kezdeményezésére, külföldi példák alapján jött létre, Pfliegler Péter akkori alpolgármester felügyelete alatt. Korlátozottan volt sikeres, mégis rendszeres fórumot nyújtott az együttműködésre. Egyesületünk megválasztása után javasolta Veres Pál polgármesternek a kerekasztal további működtetését, és továbbfejlesztését, tevékenységének kiterjesztését a gyalogos közlekedés a mikromobilitás (elsősorban rollerek) közlekedési problémáinak, fejlesztési kérdéseinek egyeztetésére. Ő ettől elzárkózott, ezért a kerekasztal az elmúlt években nem működött.) 

Varga Andrea Klára

Igen, vállalom, de aktív mobilitási kerekasztal helyett inkább egy városi mobilitási kerekasztal létrehozását támogatom, amiben a közlekedés lehető legtöbb résztvevője – köztük például a fogyatékkal élők is – képviselteti magát. Fontos azonban, hogy ne csak egyeztető fórumként működjön, hanem jól meghatározott hatáskört is kapjon a testület.

Tóth-Szántai József

Természetesen vállaljuk.

Dr. Barkai László

Igen. A civil együttműködési programom integráns részévé kell tenni.

A városi környezet humanizálása, gépkocsiparkolás

7. Hogyan rendezné a gépkocsiparkolás körüli problémákat Miskolcon, van-e erre vonatkozó vállalása?

Miskolcon az elmúlt évtizedek az önkormányzat által finanszírozott parkolóbővítésről szóltak. A világ fejlettebb városaiban, ahol hosszútávú közlekedésfejlesztés és fenntartható közlekedési munkamegosztás van, pont a fordított irányba léptek.

Varga Andrea Klára

Teljeskörű parkolási (parkolási és járműtárolási) stratégiát kell kidolgozni. Ebben nagyon fontos szerepet kaphat a városi mobilitási kerekasztal.

Tóth-Szántai József

A város közlekedésével kapcsolatos legfontosabb célkitűzéseink egyike, hogy megoldjuk a parkolási anomáliákat. Rendet kívánunk tenni az élhetetlen parkolási viszonyokban, amit egyrészt a tömegközlekedés rendbetételével kívánunk elérni, amelynek köszönhetően – terveink szerint – több miskolci venné igénybe a közösségi közlekedés formáját. Itt érdemes megfontolni az egyéni és a közösségi közlekedés összekötését, akár autós bérlet bevezetésével, P+R parkolók létrehozásával. Az egyéni közlekedést mindenképpen csökkenteni kell, olyan közösségi közlekedési rendszert kell felépíteni, amely valódi alternatívája tud lenni az egyéni közlekedésnek.

Dr. Barkai László

Egyelőre nincs vállalásom, mert meggyőződésem, hogy szakemberek bevonásával, a lehetőségek, megoldások értékelésével kell megkeresni a felszíni parkolás intenzitásának csökkentési lehetőségét úgy, hogy az összes parkolószám ne csökkenjen, hanem bővülhessen.

8.  Vállalja-e, hogy polgármesteri ciklusa első évében kidolgoztatja a lakóövezetek önmagát magyarázó kialakítással történő forgalomcsillapításának helyben alkalmazandó egységes elvek szerinti megoldásait, és ciklusa során minden további évben újabb területeken valósít meg csillapító intézkedéseket, de kizárólag a kidolgozott elvek szerint.

Varga Andrea Klára

Igen, vállalom. Ez csupán politikai akarat kérdése, ami nekem megvan!

Tóth-Szántai József

Több nyugat-európai városban vannak jó példák (elég csak Ausztriáig menni, de Németországban, Hollandiában is vannak követendő példák), amelyekből Miskolc is profitálhat. Ez azonban olyan beavatkozást igényel, ahol a lakóknak alternatívát kell biztosítani (közösségi közlekedés), valamint alaposan meg kell vizsgálni azt az egységes szerkezetet, amelyben a lakóövezetek forgalomcsillapítását fel lehet építeni a városban. Ez biztosan szükséges lesz a ciklus első évében, éppen ezért ezt minél előbb el kell kezdeni kidolgozni és megvalósítani.

Dr. Barkai László

Igen, de ezt már a korábbiakban is megemlítettem, pontosan ezt szeretném.

9.  Miskolcon az általános iskolák körüli közlekedés sokfelé okoz komoly gondot és napi balesetveszélyt. Vállalja-e a problémakör vizsgálatát, és az érintettekkel közösen megfelelő csillapítási intézkedések kidolgozását, megvalósítását a gyermekintézmények környezetében, annak érdekében, hogy a gyermekek minél nagyobb része önállóan, mégis biztonságban járhasson iskolába gyalogosan, rollerrel, vagy kerékpárral? Ha igen, egy-egy tanév előtt hány iskolára vonatkozóan?

Varga Andrea Klára

Ahol a konkrét oktatási intézmény adottságai ezt lehetővé teszik, ott fokozatosan szeretnénk megvalósítani. Fontos azonban, hogy ez csakis az iskolákkal együttműködésben történhet meg, K + R parkolók, forgalomcsillapítás és autómentes övezetek kialakításával.

Tóth-Szántai József

Hasonlóan a 7. kérdéshez, itt is egységes szerkezetbe kell önteni a miskolci általános és középiskolák környékének közlekedési rendjét, szabályozását. Ennek egyik legfontosabb eleme lesz, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogy a diákok nyugodtan, önállóan tudjanak a lakóhelyük és az intézmények között közlekedni, akár egyénileg (roller, kerékpár) akár a közösségi közlekedés igénybevételével. Felelőtlenség lenne gyors eredményt ígérni, de a koncepció kidolgozása után, a nagy(obb)forgalmú utak mentén fekvő intézmények környékén kell rendbe tenni a közlekedési feltételeket, a teljesség igénye nélkül; Soltész Nagy Kálmán utca, Fazekas utca.

Dr. Barkai László

Ez nagyon összetett probléma, mert a kerékpárral és rollerrel iskolába járás biztonságát egy ilyen intenzív nagyvárosban nehéz biztosítani. Nagyon alapos előkészítés után szabad ebben a nagy felelősséget jelentő kérdésben elhatározásokra jutnunk. Gyermekeink biztonságával nem játszhatunk.

Egyéb

10. Milyen lépéseket tart a legfontosabbnak a vision zero eléréséhez, és vállalja-e ezek megtételét, amennyiben megnyeri a választást?

Varga Andrea Klára

Fontos a szakmai szemléletváltás a tervezéstől az üzemeltetésig: emberléptékű közlekedéstervezés, a közlekedési hierarchia újradefiniálása. Ugyanúgy meg kell lépnünk Miskolc közúthálózatának közlekedésbiztonsági szempontból történő felülvizsgálatát, tehát fel kell tárnunk a baleseti gócpontokat és a balesetek jellemző okait.

Végezetül pedig a közúthálózat útosztályok szerinti besorolását kell felülvizsgálnunk, és a lehetőség szerint minél szélesebb körben forgalomcsillapítási intézkedések kell bevezetnünk.

Tóth-Szántai József

A vision zero irányelv egy rendkívül sokrétű, emberi életeket óvó, biztonságérzetet növelő, zöldítő irányelv, amelynek kidolgozása számos szakember bevonását igényli. Egy a vision zero-val kapcsolatos kutatás szerint, ha egy város vezetése nem a sebességre koncentrál, hanem a hozzáférhetőségre, azaz arra, hogy a különböző városrészekben egymáshoz közel(ebb) érhetőek el boltok, oktatási intézmények, sportolási és kikapcsolódási lehetőségek, akkor kevesebben és kevesebbszer fognak autóba ülni, és egyre többen fognak sétálni, biciklizni, vagy tömegközlekedést használni, ami fenntarthatóbb és egészségesebb is. Ez az elv pedig megegyezik a mi szolgáltató város víziónkkal.

Dr. Barkai László

Kiemelt célnak gondolom a várostervezésben, a beruházások tervezésénél, kivitelezésénél a vision zero alapelvek, jó gyakorlatok alkalmazását. Mivel azonban nagyon költséges megoldásokról beszélünk, el kell fogadnunk, hogy a lépéseink, fejlődésünk sebességét meg fogja határozni a forrásaink nagyságrendje. Minden más ígéretet választási maszlagnak tartok. Aki azt állítja, hogy Miskolc teljes úthálózatát felújítja ripsz ropsz, annak az orra nagyon hosszúra nyúlhat.

11. Vállalja-e, hogy a közösségi közlekedés versenyképességét javítja az egyéni autóhasználattal szemben, ha igen, konkrétan hogyan, és az egyes lépéseket mikorra tervezi megvalósítani?

Varga Andrea Klára

Igen, vállalom. A parkolási stratégia alapvetően ki kell, hogy terjedjen a közösségi közlekedésnek és az egyéni motorizált közlekedési módoknak a versenyképesség szempontjából történő összevetésére is. Felül kell vizsgálni a tarifarendszert, amely a fenntartható közlekedési módok használatát kell motiválja.

A közösségi közlekedési létesítmények (például a megállóhelyek) és azok kapcsolatainak tekintetében minőségi változásokat kell elérni esztétikai, közbiztonsági, módváltási és hasonló szempontok figyelembevételével.

Tóth-Szántai József

Mindenképpen! Az elmúlt években Miskolc belekerült egy spirálba, amely önmagát gerjesztve növelte az egyéni autóhasználatot és csökkentette a közösségi közlekedést használók számát. Ezt a folyamatot mindenképpen meg kell fordítani! Ennek érdekében át kell gondolni a város közösségi közlekedési hálózatát, meg kell vizsgálni a szükséges járatsűrűséget, valamint létre kell hozni olyan P+R parkolókat, amelyek megfelelő átszállási lehetőséget teremtenek, mind a miskolciaknak, mind pedig a városba gépjárművel érkezőknek. Hiszen ne feledjük, hogy a közlekedési hálózatot nemcsak a városban élők, hanem az ingázók is használják, és az ő járműveik ugyanúgy terhelik az utakat, szennyezik a levegőt nap mint nap.

Dr. Barkai László

Ahogy korábban is jeleztem, elkötelezett vagyok a közösségi közlekedés részarányának növelésében. De ehhez a P+R parkolók, intermodális csomópontok, ezekbe integrált kerékpár és roller tárolók összekötött rendszerét kell tudnunk működtetni. Az időtáv „csak” forrás rendelkezésre állás kérdése.

12. Vállalja-e, hogy az utasok biztonságérzetének növelése érdekében önálló rendészeti szolgálatot szervez az MVK járataira?

Varga Andrea Klára

Meglátásom szerint Miskolc vonatkozásában ezt meg kell, hogy előzze egy részletes közbiztonsági felmérés, amely kiterjed arra, hogy mely viszonylatok tekintetében érzékeli az utazóközönség a közbiztonság hiányát. Az erre irányuló intézkedéseket ezen „felmérés” függvényében célszerű elindítani, majd azt folyamatosan nyomon követve megtenni a további szükséges lépéseket.

Tóth-Szántai József

Rendet, biztonságot és tisztaságot teremtünk a járatokon! Járat-seriffek fogják garantálni a biztonságot minden buszon és villamoson. A miskolci tömegközlekedési eszközökön és az utcákon rendnek kell lenni. Mi pedig rendet fogunk tenni!

Dr. Barkai László

Vállaljuk. Minden járatra nem telepíthet a város járőrt, mert ez finanszírozhatatlan lenne, de nagyon időszerű létrehozni egy gyors reagálású járőr szolgálatot, mely a város bármely pontján, így bármely közlekedési járművünkön képes kell legyen perceken belül beavatkozni.

***

Köszönjük mindhárom jelöltnek, hogy kitöltötték kérdőívünket, és ezen keresztül beavatták a miskolci polgárokat a közlekedésre vonatkozó elképzeléseikbe.

Sikeres szereplést kívánunk nekik!