TÁVOLSÁG — tartós barátság


A kis oldaltávval előző gépjárművektől, az elsodrástól való félelem az egyik legerősebb gát, ami sokakat visszatart attól, hogy nyugodtan, rettegés nélkül kerékpározzanak a forgalomban.

Közlekedésbiztonsági kampány a biztonságos előzési oldaltávolságról

A kis oldaltávval előző gépjárművektől, az elsodrástól való félelem az egyik legerősebb gát, ami sokakat visszatart attól, hogy nyugodtan, rettegés nélkül kerékpározzanak a forgalomban.

Sokszor valóban csak a kerékpár vezetőjén múlik, hogy ne szenvedjen súlyos sérülést egy-egy rosszul sikerült előzés során.
A kerékpárok előzése mindenütt a világon fontos kérdés a baleset-megelőzésben, ezért szétnéztünk, és összegyűjtöttük a külföldi tapasztalatokat, amelyek közül a hasznosíthatókból összegyúrtunk egy combos kampányt.

A TÁVOLSÁG — tartós barátság kampány célja az együttműködő közlekedés előmozdítása, a közlekedési kultúra jobbítása, de legfőképpen annak elősegítése, hogy minél többen válasszanak valóban biztonságos oldaltávot, amikor kerékpárokat előznek.

Erről az oldalról megtudhatjátok, hogy

  1. mi az előzés és mi az előzési oldaltáv,
  2. mennyi és miért annyi a biztonságos előzési oldaltáv,
  3. és megismerhetitek magát a kampányt.

1. Mi az előzés és mi az előzési oldaltáv?

„c) Előzés: járművel az úttesten azonos irányban haladó jármű melletti elhaladás. Párhuzamos közlekedés esetében a különböző forgalmi sávokban folyamatosan haladó járművek egymás melletti elhaladása nem minősül előzésnek.”

(1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez,
III. A közúti forgalommal kapcsolatos fogalmak)

Az előzésnek négy szakasza van:

  1. A megelőzni szándékozott jármű (pl. kerékpár) megközelítése
  2. Irányváltoztatás, új haladási vonal felvétele a megelőzendő járműhöz képest biztonságos távolságra
  3. Elhaladás (jellemzően kb. párhuzamosan) a másik jármű mellett
  4. Újabb irányváltoztatás: visszatérés az előzés megkezdése előtti haladási vonalra

Az előzés során nemcsak a kerékpár mellett elhaladás szakaszában, hanem már az előzés megkezdésekor, és az előzés befejezésekor (tehát a két irányváltoztatásnál) is fontos a megfelelő oldaltávolság tartása a kerékpártól.

Az előzési oldaltávolság az előző és az előzött jármű egymáshoz legközelebbi pontjai közötti pillanatnyi távolság, amely az előzés során változhat. Tehát az egymás melletti elhaladáskor ez nem a gépkocsi oldalsó karosszérialemezei és a kerékpár váza közötti távolságot jelenti, hanem a gépkocsi jobb oldalának legkülső pontja (általában a visszapillantó tükör külső széle) és a kerékpár kormányának bal oldali széle, illetve a kerékpárvezető bal könyöke közötti távolságot. A kritikus távolság az előzés kezdő és befejező szakaszában pedig gyakran a járművek eleje és vége között van.

2. Mennyi és miért annyi a biztonságos előzési oldaltáv?

A 2018 májusában hatályos magyar KRESZ azt írja elő, hogy az előzést megfelelő oldaltávolságból kell végrehajtani, azonban nem számszerűsíti ezt a távolságot.

„34. § (1) Előzni abban az esetben szabad, ha…
d) az előzés során a megelőzendő jármű mellett megfelelő oldaltávolságot lehet tartani;
e) a vezető az előzés befejezése után a járművel a megelőzött jármű elé, annak zavarása nélkül vissza tud térni.”

(1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, IV. RÉSZ A járműközlekedésre vonatkozó szabályok, I. fejezet
A járműközlekedés általános szabályai, Előzés)

Lényeges és egyértelmű szabályozás tehát, hogy a megelőzött jármű (a kerékpár) elé annak zavarása nélkül kell tudni visszatérni! Fontos az előzés befejező szakaszában is megfelelő távolságot tartani a megelőzött kerékpártól, mert a kerékpár elé bevágó gépkocsi megijesztheti a kerékpárvezetőt, aki ennek következtében eleshet, megsérülhet.

De mekkora a megfelelő oldaltávolság?

Kampányunk ajánlása szerint minden gépjárművezető tartson általában legalább másfél méteres oldaltávolságot, amikor kerékpárt előz — ha pedig a szomszédos forgalmi sáv szabad, érdemes teljes sávváltással előzni, ez tovább növeli a biztonságot.

Lehet-e olyan helyzet, amikor érdemes a másfél métert is meghaladó oldaltávolságot választani?

Igen.

Ilyen helyzet, amikor lakott területen kívül, 50 km/h-nál lényegesen nagyobb sebességgel történik az előzés, vagy ha gyerekeket kell előzni, még akkor is, ha szüleik kísérik őket.

Hosszabb gépjárművekkel (buszokkal, kamionokkal), csuklós, vagy pótkocsit, félpótkocsit, utánfutót vontató gépjárművekkel szintén fontos nagyobb oldaltávolságot választani.

A nagyobb, akár 2 m-es oldaltávra emelkedőben is szükség van, hiszen kerékpárral az emelkedőkön haladás erősebben kigyózó mozgással történik.

Mi indokolja a legalább másfél méteres oldaltávolságot?

1. A kerékpár és a környezet körülményei
1.1. Egyensúly

A kerékpár egyenes úton – a kerékpárvezető egyensúlyának megtartása miatt – nem teljesen egyenes vonalban, hanem kígyózó mozgással haladó jármű, ezért amíg az előző gépjármű elhalad mellette, csökkenhet a két jármű távolsága.

1.2. Egyéni adottságok

További kígyózás adódik a kerékpározók eltérő tulajdonságaiból. A tapasztalatlanabb kerékpározók, a gyerekek lényegesen nagyobb kilengésekkel haladnak, mint a tapasztalt felnőttek. A kígyózás mértéke függ az életkortól, az egyéni egyensúlyozó-képességtől, de még a kerékpártól, a rajta szállított dolgoktól is.

1.3. Útminőség

Az utak állapota gyakran nem megfelelő. A nyomvályúsodott burkolat, a kátyúk, megsüllyedt aknafedelek, helytelenül elhelyezett víznyelők elesést okozhatnak, ezért ilyenekhez érkezve a kerékpárvezetőnek oldalirányban korrigálnia kell. (Például ezért is módosult a KRESZ-ben a kerékpáros szoros jobbra tartási kötelezettsége egyszerűen jobbra tartási kötelezettségre, ami azt jelenti, hogy szabályosan haladhat a szegélykőtől kb. 0,8–1,0 m-re, kb. ott, ahol a személygépkocsik külső kerekei is haladnak.)

1.4. Szél

A kerékpár oldalirányú elmozdulását okozhatják légmozgások is – amelyek ráadásul a vezetést támogató rendszerekkel felszerelt gépkocsik légkondicionált utasterében alig érzékelhetők. A szél akkor lehet veszélyes, ha nem ugyanabból az irányból, egyenletesen fúj, hanem iránya, vagy erőssége hirtelen változik. Az egyenletes szél is okozhat meglepetést pl. hézagosan beépített területen, ahol a házak felfogják az erejét, majd a foghíjhoz érkezve hirtelen hat, és oldalra tolhatja a kerékpárt.

2. Az előző gépjárművek hatásai, sajátosságai
2.1. Sebesség

A nagyobb sebesség mindig nagyobb kockázat, kevesebb az idő, ha korrigálni kell. Könnyű megjegyezni: az előzés biztonságos, ha az oldaltávolság 1 m + annyi cm, ahány km/h sebességgel haladunk. 50 km/h esetén ez másfél méter.

2.2. Az előző gépjármű mérete, vontatmánya

A nagyobb szélesség, nagyobb hosszúság nagyobb figyelmet kíván az előzés során. Hosszú járművel, járműszerelvénnyel történő előzésnél az előzés kezdő és befejező szakaszában a szándékoltnál kisebb lehet a tényleges oldaltávolság. A csuklós autóbusz hátulsó része, a félpótkocsi, a pótkocsi, vagy más vontatmány (bizony még a személygépkocsival vontatott kisebb utánfutó is) a vontató gépjárműhöz képest oldalirányban kileng, elmozdul, távolsága az előzött kerékpárhoz képest lényegesen kisebb lehet, mint a vontató gépjárműé.

2.3. Az előző gépjármű által keltett nyomáshullámok

A kerékpárt előző gépjárművek vezetői ugyan nem érzékelik, azonban gépjárművük annál nagyobb nyomáshullámot kelt, minél kisebb a távolsága az előzött kerékpártól, és minél nagyobb sebességgel halad. Ezeket a nyomásingadozásokat — amelyek a kerékpárt kitérítik haladási vonalából, előbb eltolják az előző gépjárműtől, majd közelebb szívják hozzá — a kerékpározónak kell kiegyenlítenie. Ez a hatás hosszabb gépjárműveknél, -szerelvényeknél jelentősebb lehet, illetve összegeződhet a szél hatásával.

Mi a legfontosabb előnye a legkisebb biztonságos előzési oldaltávolság számszerűsítésének?

Megkönnyíti az előző gépjárművezetők dolgát. A tapasztalatok szerint az elsodrásos baleseteket általában nem a gépjárművezetők agresszivitása okozza, hanem az, hogy rosszul mérik fel gépjárművük és a kerékpár távolságát. A távolság pontos becslését nehezíti, hogy a gépkocsivezető járműve bal szélső ülésében ül, az előzéskor a kerékpártól választandó távolságot viszont a gépkocsi túlsó oldalához képest kellene megítélnie.

Mit érdemes tudni a biztonságos előzésről?

Az előzést csak akkor szabad elkezdeni, ha az előző gépjárműnek lesz elég ideje és helye a sávjába visszatérni. Ha hirtelen vág be a megelőzött kerékpár elé, nemcsak megijeszti a kerékpárvezetőt, hanem balesetet is okozhat.
Ha a szembejövő forgalom, vagy az út szűkössége miatt nincs elég hely az előzésre, kis türelemre van szükség. Ilyenkor nem szabad a kerékpárra tapadni, olyan követési távolságot kell tartani, amely nem ijeszti meg a kerékpározót.
Már az is szabálysértés, ha az előző gépjármű megijeszti az előzött kerékpár vezetőjét, aki emiatt esetleg hibásan reagál.

3. Oldaltávkampányunk bemutatása

A Kerékpáros Miskolc Egyesület által kezdeményezett kampányt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság és a Kerékpáros Miskolc Egyesület közösen szervezi.

Az egyes események, kampányaktivitások megvalósítását a partnerekkel való együttműködés teszi lehetővé:

A kampány aktivitásairól mindig időben hírt adunk, ha nem szeretnél lemaradni, kövesd a TÁVOLSÁG — tartós barátság kampány eseményeit annak Facebook oldalán!

Utoljára módosítva: 2022-01-11 16:50