Közbringát Miskolcnak!


A Kerékpáros Miskolc Egyesület 2013-ban indította el a Közbringát Miskolcnak! elnevezésű kampányát.

Magyarországon már működő közbringa rendszerek:

  • Esztergom
  • Szeged
  • Budapest
  • Hévíz

A kampány céljai

A Kerékpáros Miskolc Egyesület 2013-ban indította el a Közbringát Miskolcnak! elnevezésű kampányát.

A kampány alapvető céljai:

  • megismertetni, majd a köztudatba bevinni a közbringa fogalmát,
  • elősegíteni a miskolci városi közbringa rendszer megvalósulását,
  • szakmai segítséget nyújtani a rendszer tervezéséhez.

A kampány két célcsoportot kíván megszólítani:

  • helyi döntéshozók,
  • a város lakossága. Crowdsourcing

Egy jól működő közbringa-rendszer elengedhetetlen eleme a gyűjtőállomások hálózata: a felhasználó alapvető érdeke az,
hogy az indulási hely (például az otthona) és az érkezés helye (például a munkahelye vagy az iskola, de beszélhetünk akár
kórházról, közintézményről, vagy épp bevásárlóközpontról is) közelében egyaránt legyen gyűjtőállomás.

Természetesen megoldhatatlan, hogy minden sarokra gyűjtőállomás kerüljön – éppen ezért sokkal fontosabb az úgynevezett stratégiai jelentőségű pontok meghatározása: az olyan intézmények és egyéb helyszínek, ahol sok ember fordul meg naponta. Jellemzően ilyen helyek az oktatási intézmények, irodakomplexumok, egészségügyi intézmények, bevásárlóközpontok, közösségi közlekedési csomópontok, turisztikailag kiemelt helyek és természetesen például lakótelepek, ahol sok ember él viszonylag kis területen. A gyűjtőállomások egymástól számított ideális távolsága általában 3-400 méter, de stratégiai pontokban bővelkedő városrészeken természetesen ennél sűrűbb lefedettség is indokolt lehet.

Egyvalamit azonban nem szabad elfelednünk: a rendszer annak felhasználói számára valósul meg, azaz alapvetően az ő igényeik kielégítése céljából. És persze ki más ismerhetné jobban a felhasználói igényeket, mint maguk a felhasználók?
Annak érdekében, hogy a majdan megvalósuló miskolci kerékpáros közösségi közlekedési rendszer a leghatékonyabban szolgálhassa a városlakók érdekeit, a Kerékpáros Miskolc Egyesület crowdsourcingot, azaz a használók előzetes bevonásán
alapuló közös gondolkodást indított útjára: az egyesület tematikus honlapján a jövőbeni felhasználók egy térkép segítségével bejelölhetik a gyűjtőállomások általuk preferált helyszíneit. A közösség véleménye reményeink szerint hozzásegíti majd a rendszer tervezőit ahhoz az információhoz, amelynek segítségével lerakhatják majd a miskolci közbringa-rendszer alapjait – a városlakók legnagyobb megelégedésére.

Miskolci közbringa idővonal

CÉLÁLLAPOT Működő városi közbringa-rendszer
2015. április 24. Az 1. Kerékpáros Miskolc Szakmai Napon önálló előadás témája a közbringa.
2014. szeptember 13. Bemutatkozik a PBS Hungary elektromos rásegítésű rendszere a KME és a Szinvapark kerékpáros családi napján, működő dokkolókkal. A rendszerről részletes prezentáció hangzik el.
2014. első félév A TOP-os munkacsoport részletes projektjavaslatot dolgoz ki.
2014. március 24. A 2014-2020-as TOP projekttervezést indító konferencia a városházán, a kidolgozandó projektek között van a városi KKKR is. A munkacsoportba a KME és az MVK Zrt. is meghívást kap.
2013. december 12-20. Villants! címmel négyfordulós közbringa-játék pörög a RádióM hullámhosszán.
2013. november 22. Az ITS munkacsoport tagjaként a KME 6 projektjavaslatot nyújt be a városnak. Ezek egyike a városi közbringa rendszerre vonatkozik, és lényegében azonos tartalmú az MVK Zrt. által ugyancsak az ITS-hez benyújtott közbringa projektjavaslattal.
2013. október Elindul a KME kampányhonlapja, Közbringát Miskolcnak! címmel.
2013. szeptember 26. A KME levélben keresi meg a város polgármesterét a Közbringát Miskolcnak! kampány támogatása, együttműködés érdekében. A város a támogatást megígéri.
2013. szeptember 22. Az európai autómentes napon a KME standján bemutatkozik a Neuzer közbringa rendszere, működő dokkolókkal.
2013. szeptember 20. Dalos Péter előadása a közbringáról az Észak-Magyarország szerkesztőségében, a KME közbringa-fórumán. Ekkor indítottuk el a crowdsourcinget a gyűjtőállomások helyének ajánlására.
2013. augusztus 31. Miskolcon először látható közbringa, a Csepel-Nextbike rendszere, a KME és a Szinvapark kerékpáros családi napján, működő dokkolókkal.
Előzmény: 2012-2013. Elkészül Miskolc fenntartható mobilitási terve (SUMP). Az anyagba a KME kezdeményezésére bekerül a KKKR.

AZ OLDAL CÍMKÉPE

Fotó forrása: nextbike // Unsplash

Utoljára módosítva: 2022-01-11 16:51